WAT DOET DE AGRI-NOTARIS

Het predikaat 'agri-notaris' wordt gevoerd door een notariskantoor waarbij een of meerdere personen werken die gespecialiseerd zijn in agrarisch recht en die gevoel hebben voor de agrarische praktijk.

U kunt bij dit kantoor terecht voor de gebruikelijke notariële diensten maar ook voor meer specifieke zaken op agrarisch gebied.
Deze specifieke zaken kunnen bestaan uit de agrarische bedrijfsvoering die steeds complexer wordt, vooral op het gebied van de toenemende Europese en Haagse wet- en regelgeving. Maar te denken valt ook aan kavelruil, pachtzaken en quota (melk-, mest- en bieten).

Ook kunnen deze specifieke zaken betrekking hebben op zaken die consequenties kunnen hebben voor de agrariër, zijn opvolgers en naaste familie in de privé-sfeer. Bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdrachten, huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, testamenten, nalatenschappen, belastingzaken (overdrachtsbelasting, schenkings- en erfbelasting).

De Agri-notaris is er ook voor andere dienstverleners

De parate, extra kennis van de agri-notaris maakt hem ook een 'gekwalificeerd' zakenpartner voor andere in de agrarische sector actieve en dienstverlenende partijen. Voorbeelden daarvan zijn (accountants)kantoren, banken, hypotheekverstrekkers of projectontwikkelaars en (semi)overheidsinstellingen.

Share