Bedrijfsoverdracht in de landbouw

Bij de overdracht van een agrarisch bedrijf komt veel kijken. Het gaat niet alleen om de levering van de onroerende zaken (grond en gebouwen e.d.).

 

Ook de overdracht van productierechten speelt een belangrijke rol. Tevens maken de verhoudingen binnen de familie (bij overdracht binnen de familie), de waardevaststelling van de activa en benutting van fiscale mogelijkheden de overdracht van een agrarisch bedrijf tot een complex proces.
 
De volgende zaken zijn van belang bij de overdracht van een agrarisch bedrijf:
- de waarde van gronden, gebouwen, bedrijfswoning, vee, inventaris en productierechten
 - de datum van overdracht
 - de wijze van financiering
 - vrijstelling overdrachtsbelasting en schenkbelasting (BOR)
 - gevolgen voor de inkomstenbelasting voor beide partijen
- eventuele beperkingen voor de opvolger ten aanzien van vrije verkoop of staking (meerwaardeclausule, aanbiedingsverplichting)
 - overdracht van productierechten en de daarbij behorende registratie bij de betreffende instanties
 - de ondernemingsvorm waarmee de opvolger verder gaat
 - agrarische testamenten en agrarische huwelijkse voorwaarden van de opvolger en overdrager
 - de positie van (overige) kinderen van de overdrager
 - vergunningen
 - aanpassing pachtovereenkomsten
 
Een bij de VASN aangesloten agri-notaris kan u een heldere toelichting geven op de juridische en fiscale aspecten van de overdracht van een agrarisch bedrijf en u begeleiden bij het succesvol tot stand brengen van de overdracht.

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit bericht, aanvaardt de VASN geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan.
 
Tekst voor het laatst bijgewerkt: voorjaar 2012

Share