Externe cursussen

De VASN kent niet alleen studiepunten toe aan de door haarzelf georganiseerde cursussen, ook cursussen die georganiseerd worden door organisaties welke door de VASN geaccrediteerd zijn: het IAR, de Radboud Universiteit en de Universiteit Leiden. Leden kunnen ook op individuele basis studiepunten aanvragen voor cursussen over agrarisch, juridische onderwerpen. Leden kunnen een aanvraag doen door opgave van het volledige cursusprogramma via info@vasn.nl. Na afsluiting van de cursus dient het lid een kopie van de presentielijst aan het secretariaat van de VASN te sturen, zodat de studiepunten voor de betreffende leden kunnen worden verwerkt. De kosten hiervoor bedragen 150,00 excl. btw per lid per cursus.

 2020

IAR actualiteitendag Agrarisch Recht
Vrijdag 10 januari 2020
Locatie: hotel en congrescentrum Papendal in Arnhem
Klik hier voor meer informatie
PE-punten: 5 VASN.

DGAR Drei-Länder-Seminar 2020
6 en 7 februari 2020
Locatie: Clostermannhoff, Niederkassel
Klik hier voor meer informatie
PE-punten: 3 VASN

Provincie Zeeland 'Themabijeenkomst: Ontwikkelingen grondmarkt en pacht'
Dinsdag 18 februari 2020
Locatie:
- 13.00 – 16.00 uur in Sluiskil ('t Meulengat, Sint Elisabethlaan 49 4541 GS) 
- 19.30 – 22.30 uur in Tholen (Meulvliet, Zoekweg 8 4691 HT)
Klik hier voor meer informatie
PE-punten: 3 VASN.

IAR studiemiddag Bruils Brede Blik 
Donderdag 20 februari 2020
Locatie: hotel en congrescentrum Papendal in Arnhem
Klik hier voor meer informatie
PE-punten: 3 VASN. 

IAR basiscursus Agrarisch Recht 2020
Februari t/m juni 2020
Locatie: WICC hotel en congrescentrum in Wageningen
Klik hier voor meer informatie
PE-punten: 40 VASN (gehele cursus)

VMN cursus 'De MKB-ondernemer en echtscheiding' + Algemene Ledenvergadering VMN
Donderdag 26 maart 2020 - !! Geannuleerd !!
Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht
Klik hier voor meer informatie
PE-punten: 2 VASN

IAR 3-daagse cursus "alles over pacht"
Datum nader te bepalen
Locatie: Fletcher hotel-restaurant Doorwerth-Arnhem in Doorwerth
Klik hier voor meer informatie
PE-punten: 23 VASN

VAR Algemene Ledenvergadering en cursus: "Het recht rondom de kringlooplandbouw"                                                            Vrijdag 9 oktober 2020                                                                                                                                                                                    Locatie: Auditorium Rabobank in Utrecht                                                                                                                                                      Meer informatie volgt.                                                                                                                                                                               PE-punten: 4 punten VASN       

IAR cursus Actualiteitencursus 'Agrarisch recht: civiele en fiscale aspecten'
Donderdag 12 juni 2020
Locatie: campus Radboud Universiteit
Klik hier voor meer informatie
PE-punten: 3 VASN                                                                                                                                                                                        

IAR cursus 'Burenrecht'
Donderdag 17 september 2020
Locatie: Van der Valk Hotel Vianen - Utrecht
Klik hier voor meer informatie
PE-punten: 4 VASN       

>

Share