Nieuws

Onderstaand treft u een verzameling van nieuwsberichten uit diverse media, waarvan de VASN denkt dat ze interessant kunnen zijn voor de leden en/of voor de agrariër.

Er wordt verwezen naar de betreffende artikelen. De VASN neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze artikelen.

04.06.2020 - Interview Notariaat Magazine

Bestuurslid Ans Post en oud-bestuurslid Annet Varekamp hebben ter ere van het 20-jarig bestaan van de VASN een interview gegeven aan Notariaat Magazine.
Read more

14.05.2020 - VASN 20 jaar

Zondag 10 mei bestond de VASN 20 jaar! Ter ere hiervan hebben we bij elk VASN-kantoor een heerlijke taart laten bezorgen. Hier ziet u een leuke impressie.
Read more

04.05.2020 - VASN gaat online verder | cursusaanbod voorjaar/zomer 2020

De corona-crisis heeft de VASN doen besluiten om te zoeken naar alternatieven om de planning van 2020 zoveel mogelijk te continueren.
Read more

15.04.2020 - Agri-notaris: gunfactor steeds belangrijker

Interview in 'De Boerderij' met onze voorzitter Govert Jan Hoogenboom.
Read more

24.02.2020 - Biologische melkveehouders werken aan biodiversiteit

Biologische melkveehouders werken aan biodiversiteit.
Read more

24.02.2020 - Boeren dragen veel minder bij aan stikstofuitstoot

Boeren dragen veel minder bij aan stikstofuitstoot.
Read more

24.02.2020 - Stikstofplannen nog niet praktijkrijp

Stikstofplannen nog niet praktijkrijp
Read more

24.02.2020 - Politici moeten betere wetten maken

Politici moeten betere wetten maken
Read more

24.02.2020 - Langjarige pacht als beloning voor duurzame boer

Landgoed Vilsteren introduceert als verpachter een vernieuwende constructie voor geliberaliseerde pacht: duurzame eisen en pachtduur.
Read more

24.02.2020 - Stoppersregelingen versnellen krimp

Ruim vijfhonderd varkensbedrijven zijn ingeschreven voor de Saneringsregeling.
Read more

19.02.2020 - VNO-NCW en VNG roepen op tot Nationaal Stikstofakkoord

Ondernemers organisatie VNO-NCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben minister-president Mark Rutte in een open brief opgeroepen om een Nationaal Stikstofakkoord te sluiten.
Read more

17.02.2020 - Themamiddag Kavelruil

Kavelruildag 2020 De themamiddag kavelruil 2020 is gehouden op 12 februari 2020 op locatie van Van der Valk hotel Houten. Het onderwerp van deze middag was: ‘De rol van kavelruil in een veranderend buitengebied’
Read more

17.02.2020 - Stikstofcrisis biedt kans boeren te belonen voor natuur.

Stikstofcrisis bied kans boeren te belonen voor natuur.
Read more

17.02.2020 - Staatsbosbeheer in zee met rentmeesters voor verpachting

Staatsbosbeheer in zee met rentmeesters voor verpachting.
Read more

10.02.2020 - Brabant stimuleert met koop-pacht-aanpak natuurinclusief boeren

Provincie Brabant koopt voor 30 miljoen euro landbouwgrond en verpacht die vervolgens weer aan boeren.
Read more

27.01.2020 - Duurzaam grondgebruik sturen via Pachtwet

Kortdurende pachtcontracten zijn voor boeren minder interessant om te investeren in de bodemkwaliteit.
Read more

27.01.2020 - Emigreren uit frustratie is slecht plan

Emigreren uit frustratie is slecht plan. Steeds meer boeren overwegen om hun bedrijf in Nederland te verkopen en in het buitenland opnieuw te beginnen.
Read more

27.01.2020 - 300.000 ha minder landbouwgrond

Sinds 1950 heeft 525.000 ha landbouwgrond een andere bestemming gekregen.
Read more

15.01.2020 - Wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

De Natuurschoonwet 1928 is naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer geëvalueerd. In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de Natuurschoonwet 1328 van groot belang is voor de instandhouding van natuurschoon op landgoederen.
Read more

14.01.2020 - Jonge boer gebaat bij duurzaamheid

Het was hectisch in 2019 voor jonge boeren. Samen met hun oudere vakgenoten voerden ze stevig actie voor een betere toekomst. Met name jonge agrariërs krijgen veel op hun bord. Van ingewikkelde bedrijfsoverdracht en regelgeving tot het verwijt radicaal en klimaatontkennend te zijn.
Read more

14.01.2020 - Boeren en Rabobank vechten over komst fosfaatwet

Heeft de Rabobank gefaald in het verschaffen van belangrijke informatie aan melkveehouders? 'Ja, de bank verzweeg de komende fosfaatwetgeving en verzaakte daarmee haar zorgplicht', menen tien melkveehouders. 'Ondernemers worden geacht zelf afdoende over hun belangen te kunnen waken', stelt de bank.
Read more

14.01.2020 - Alleen fosfaatrechtengegevens komen openbaar

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat binnenkort alle fosfaatrechtengegevens van melkveehouders openbaar maken. Boeren op het melkveehoudersforum Prikkebord reageren boos op het feit dat hun gegevens ‘op straat’ komen te liggen. Er werd gesuggereerd dat adresgegevens, bedrijfsgegevens en zelfs het bankrekeningnummer zouden worden vrijgegeven. Maar de RVO ontkent dat.
Read more

08.01.2020 - Achter elke stopper zit een gezicht

Achter elke stopper zit een gezicht. Huub van Brabant is een van de meer dan duizend veehouders die gebruikmaken van de stoppersregeling voor varkens- en pluimbedrijven. Voor 1 januari 2020 moesten ze stoppen.
Read more

30.12.2019 - Herverkaveling voor duurzame sector

Een vrijwillige ruilverkaveling van agrarische bedrijven en landbouwgronden kan een oplossing bieden voor het stikstofprobleem en de verduurzaming van de voedselproductie.
Read more

30.12.2019 - Kavelruil

Het voornaamste doel van de kavelruil is om de huiskavels voor boeren zo groot mogelijk te houden en de veldkavels zo dichtbij mogelijk te krijgen.
Read more

23.12.2019 - Stikstofdashboard overzicht maatregelen en inzet

Stikstofdashboard overzicht maatregelen en inzet
Read more

23.12.2019 - Basisafspraken kabinet en landbouwcollectief over stikstof

Basisafspraken kabinet en landbouwcollectief over stikstof
Read more

23.12.2019 - Landbouwcollectief

Het Landbouw Collectief heeft de basis afspraken die zijn besproken tijdens het ontbijt in het Catshuis, afgelopen maandag, op een rijtje gezet.
Read more

09.12.2019 - Gastcollege door VASN aan studenten RU vak

Op woensdag 4 december jl. hebben namens de VASN Joost Verploegen en Ans Post weer een gastcollege gegeven voor de studenten met het vak agrarisch recht aan de Radboud Universiteit, het traditionele Sinterklaascollege. De zeer gedreven studenten waren volop geïnteresseerd naar de ervaringen uit de dagelijkse praktijk. De praktijk blijkt in veel gevallen wel wat weerbarstiger en ingewikkelder dan de theorie. Gezien alle ontwikkelingen vroeg een student zelfs naar de toekomst voor het agrarisch recht. Uiteraard is ook gewezen op www.deagrinotaris.nl en zijn de studenten aangemoedigd om het actuele nieuws via deze website te volgen.
Read more

09.12.2019 - Altijd kaplaarzen mee naar de cliënt

Duizenden boze boeren op het Malieveld en elders in den lande, de stikstofproblematiek, MKZ- en Fipronil-crisis: in de agrarische wereld is er altijd reuring. Ook de agrarisch jurist heeft zijn handen er vol aan. Drie advocaten en een notaris vertellen over hun vak: over fosfaatrechten, kavelruil en kaplaarzen in de achterbak.
Read more

06.12.2019 - Spanning rond Spoedwet aanpak stikstof stijgt

De Tweede Kamer heeft afgelopen week ingestemd met de Spoedwet aanpak stikstof. De wet bevat plannen om de stikstofcrisis op korte termijn aan te pakken. De wet moet nog door de Eerste Kamer en het is onzeker of dat lukt.
Read more

05.12.2019 - Kamer hangt voorwaarden aan Meststoffenwet

De Tweede Kamer hangt extra voorwaarden aan generieke kortingen mocht het de veehouderij niet lukken om onder de sectorale fosfaat- of stikstofplafonds te blijven.
Read more

05.12.2019 - Landbouw Collectief verwacht daadkracht van Minister!

Op 20 november bood het Landbouw Collectief Minister Schouten een gedegen plan aan, waarmee per direct de stikstofimpasse kan worden doorbroken en de bouw weer kan gaan bouwen. Het Landbouw Collectief heeft na drie bijeenkomsten op ambtelijk en ministerieel niveau, gisteren een vierde overleg gehad met de Minister om knopen door te hakken. Helaas zonder resultaat. De Minister voegt niet de daad bij het woord om de stikstofimpasse te doorbreken.
Read more

27.11.2019 - Positief geluid na gesprek LNV en Landbouw Collectief

Het overleg tussen het Landbouw Collectief en landbouwminister Carola Schouten is maandag constructief verlopen. Trienke Elshof, LTO- portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving, denkt dat er zaken kunnen worden gedaan. 'Dit is de start van een goede, maar stevige onderhandeling.'
Read more

26.11.2019 - Subsidieregeling sanering varkenshouderijen geopend

Varkenshouders in veedichte gebieden kunnen zich vanaf maandag 25 november bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanmelden voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).
Read more

25.11.2019 - Veehouderij opnieuw onder stikstof en mestplafonds

De Nederlandse veehouderij zat in het derde kwartaal van 2019 opnieuw onder de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.
Read more

21.11.2019 - Boer kan baat hebben bij landschapszorg

De zorg voor het landschap verdient meer aandacht en daarbij is een belangrijke rol voor de boer weggelegd. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het signalenrapport 'Zorg voor Landschap; naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid'.
Read more

20.11.2019 - Het Landbouw Collectief Rapport

Het Landbouw Collectief is een uniek verbond tussen alle boerenbelangenbehartigers en boerenprotestgroepen. Doel is om te helpen de stikstof impasse te doorbreken, en wel op een manier die schade aan de sector voorkomt en de kans op een economische recessie verkleint.
Read more

18.11.2019 - Kabinet stuurt op eiwit in veevoer

Om de stikstofuitstoot in de veehouderij te verlagen, zet het kabinet in op het voerspoor. Er komen doelvoorschriften waarmee kan worden gestuurd op de hoeveelheid eiwit in het veevoer. Dat is een van de maatregelen die woensdag bekend zijn gemaakt tijdens een persconferentie op het ministerie van Algemene Zaken.
Read more

15.11.2019 - Maatregelenpakket stikstofproblematiek in woningbouw- en infrastructuursector PFAS-problematiek

Middels deze brief informeert minister Schouten, samen met ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven, de Tweede Kamer over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek.
Read more

12.11.2019 - Wetten zetten rem op kringlooplandbouw

Vanwege de klimaatverandering en in pas met de kringlooplandbouw zoekt de glastuinbouw naar het tot waarde brengen van reststromen. Die veranderen daarbij van afval in grondstof, waarop andere wet- en regelgeving van toepassing is. Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) pleit voor juridische vereenvoudiging.
Read more

04.11.2019 - Natuurrechtspecialist: Nederland lijdt stikstofpijn voor niets

Nederland lijdt stikstofpijn voor niets, meldt natuurrechtspecialist Nico Gerrits in De Telegraaf. Hij verbaast zich over de volgens hem te strenge Nederlandse uitleg van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
Read more

04.11.2019 - Boer heeft ruggensteun nodig voor omslag

De financiering van natuurinclusieve landbouw vraagt een andere opstelling van banken, grondeigenaren en retailorganisaties. Het huidige systeem werpt drempels op voor boeren die meer natuurinclusief willen werken.
Read more

01.11.2019 - 'Uitkopen bedrijven om stikstof is niet effectief'

De overheid doet er verstandig aan om bij de aanpak van de stikstofcrisis voor de landbouw vooral in te zetten op innovaties die al bewezen zijn. Dat stellen Wim de Hoop en Wilco van Cooten van het Kennis Center voor Groene Groei (KCGG).
Read more

01.11.2019 - PBL: klimaatakkoord onvoldoende

Het aangescherpte Klimaatakkoord dat het kabinet eind juni presenteerde, schiet nog altijd tekort. Dat blijkt uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De maatregelen voor de landbouw hebben de potentie om een hogere emissiereductie te halen.
Read more

01.11.2019 - Limburg vermijdt zonneweides op landbouwgrond

Provincie Limburg wil het gebruik van landbouwgrond voor zonneweides zoveel mogelijk vermijden. De provincie geeft de voorkeur aan het plaatsen van zonnepanelen op daken. Dit blijkt uit de Limburgse zonneladder, opgesteld door gedeputeerde Carla Brugman.
Read more

29.10.2019 - LTO Noord: geen extra habitats in Natura 2000-gebieden

LTO Noord roept minister Carola Schouten dringend op geen extra habitats en soorten aan Natura 2000-gebieden toe te voegen nu er in Nederland een stikstofcrisis is. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins moet eerst sprake zijn van een 'gedegen afweging van belangen', schrijft hij in een brandbrief naar het ministerie van LNV.
Read more

25.10.2019 - Boeren lopen vast door stikstofimpasse

De aanpak van de stikstofimpasse is muurvast gelopen. Boeren durven hun bedrijfsvoering nauwelijks aan te passen uit angst dat de beslissingen die ze vandaag nemen, straks als een molensteen om hun nek hangen.
Read more

23.10.2019 - Minister neemt productierechten af bij dreigende overschrijding fosfaatplafond

Minister Schouten van Landbouw is van plan bij zowel een dreigende als concrete overschrijding van het fosfaatplafond het aantal productierechten in de betreffende sector in te krimpen.
Read more

14.10.2019 - Definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Op 10 oktober 2019 heeft minister Schouten de definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen met toelichting aan de Tweede Kamer gezonden. De publicatie in de Staatscourant heeft op 11 oktober 2019 plaatsgevonden. De regeling zal op 25 november 2019 worden opgesteld voor een periode van ruim zeven weken tot 15 januari 2020.
Read more

26.09.2019 - Helft fosfaatrechten naar verpachter bij einde pacht

Bij beëindiging pacht heeft een verpachter recht op de helft van de fosfaatrechten van de pachter. Dat heeft de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloten.
Read more

26.09.2019 - Remkes wil sanering verouderde stallen

Verouderde stalsystemen bij stikstofgevoelige natuurgebieden moeten snel in kaart worden gebracht. Op basis van die informatie kan er gericht door de overheid worden aangekocht of gesaneerd. Dat is een van de aanbevelingen van commissie-Remkes.
Read more

20.09.2019 - PAS remt ruilverkaveling Staphorst

De grootste kavelruil van Nederland, de Landinrichting Staphorst, is met zeker een jaar uitgesteld. De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gooit roet in het eten.
Read more

19.09.2019 - Stikstof trekt veehouderij in politiek bal

De knuppel die D66 vorige week in het hoenderhok van de veehouderij gooide, is woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer door verschillende politieke partijen opgepakt. De stikstofuitspraak van de Raad van State dwingt de politiek tot het maken van keuzes, zo luidt de teneur.
Read more

19.09.2019 - Zonnepark ongewenst om vele redenen

LTO Noord regio West en afdeling Duin- en Bollenstreek hebben moeite met het verstrekken van een omgevingsvergunning voor aanleg van een Zonnepark in gemeente Noordwijk.
Read more

16.09.2019 - Schouten werkt aan subsidie voor boerengroen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een nieuwe subsidie voor het behoud en terugbrengen van landschapselementen. De regeling is bedoeld voor alle boeren die aan vergroening doen rond hun bedrijf.
Read more

09.09.2019 - Rechtbank Gelderland vernietigt 80 PAS vergunningen

Rechtbank Gelderland vernietigt 80 PAS vergunningen
Read more

05.09.2019 - Bedrijfsovernamefonds vooral voor intensieve en pachtende bedrijven

De borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) die de minister dinsdag aankondigde, versterkt de solvabiliteit van een bedrijf. Daarmee is de regeling vooral interessant voor intensieve bedrijven en pachtbedrijven. Bedrijven met eigen grond zijn uit zichzelf al solvabel „We hadden graag gezien dat de regeling voor alle jonge agrarische ondernemers nuttig was, maar dat was om juridische redenen helaas niet mogelijk”, vertelt Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.
Read more

04.09.2019 - Steunfonds jonge boeren

Het financieringsfonds voor startende jonge boeren en tuinders opent op 1 januari volgend jaar. Het steunplan was al aangekondigd in het regeerakkoord.
Read more

27.08.2019 - Kabinet ontziet landbouw en natuur bij aanleg zonneparken

Het kabinet wil landbouw- en natuurgronden ontzien bij de bij de aanleg van zonneparken. In plaats daarvan wordt de aanleg op daken gestimuleerd. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer geschreven.
Read more

02.08.2019 - VASN gespot bij rubriek 'Boer en Recht' in 'de Boerderij

VASN gespot bij rubriek 'Boer en Recht' in 'de Boerderij
Read more

02.08.2019 - Bedrijfsovername moet niet te moeilijk worden

Bedrijfsovername moet niet te moeilijk worden
Read more

02.08.2019 - Strijd om stikstofruimte barst los

De strijd om de stikstofruimte is begonnen. De druk op de veehouderij neemt toe. Een ‘college van wijzen’ moet oplossingen vinden – op korte en langere termijn. Boeren verkeren in grote onzekerheid.
Read more

30.07.2019 - Ingewikkelde discussie over meerwaarde

Als advocaat sta ik boeren niet alleen bij in procedures, maar geef ik ook advies om procedures juist te voorkomen.
Read more

29.07.2019 - Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten

Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge nutriëntenefficiëntie.
Read more

01.07.2019 - Financiering uitvoering klimaatplan baart landbouw zorgen

LTO Nederland, NAJK en Glastuinbouw Nederland hebben grote twijfels of er genoeg budget wordt vrijgemaakt om de doelen in het Klimaatakkoord te halen.
Read more

18.06.2019 - Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief

In het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ dat in nauwe samenwerking met boeren en andere partijen tot stand is gekomen, beschrijft minister Carola Schouten hoe de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is.
Read more

18.06.2019 - Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet

De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te nemen die innovaties in de weg staan, krijgen kringloopboeren experimenteergebieden toegewezen. De omslag naar een sterke en duurzame landbouw krijgt verder vorm door wet- en regelgeving aan te passen om het gebruik van kunstmest terug te dringen en dierlijke mest te bevorderen. Om (voedsel)reststromen vaker als veevoer te kunnen gebruiken, gaat ook regelgeving op de schop. Voor boeren die hun bedrijf natuurinclusief willen maken maar onvoldoende grond hebben, stelt Staatbosbeheer grond beschikbaar.
Read more

18.06.2019 - Schouten kondigt route naar kringlooplandbouw aan

Landbouwminister Carola Schouten wijst experimenteergebieden voor kringlooplandbouw aan. Daarnaast wil ze belemmerende regelgeving wegnemen om onder meer het voeren van restproducten mogelijk te maken. Ook wordt er pachtgrond van Staatsbosbeheer beschikbaar gesteld aan boeren die natuurinclusief willen gaan werken.
Read more

07.06.2019 - Veehouderij in de stress na vernietiging PAS

Het stikstofbeleid zit alweer in een impasse. De Raad van State schiet het PAS af, honderden vergunningen kunnen niet doorgaan.
Read more

07.06.2019 - Fiscus aast op geld stoppende boer

De fiscus richt het vizier op boeren zonder winst die hun bedrijf hebben afgebouwd, maar nog wel ondernemer zijn. Verplicht stoppen als ondernemer en afrekenen kan het gevolg zijn.
Read more

31.05.2019 - Ollongren: wet werkt tegen grondspeculatie

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt vast aan de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). D66 uitte twijfel over de aanpak van grondspeculatie via de Wvg. LTO kan zich vinden in het standpunt van het ministerie.
Read more

31.05.2019 - Boeren zonder advocaat kan niet meer

Van fosfaatrechten tot mestfraude: van dierverwaarlozing tot fipronil. Belangrijke rechtszaken op agrarisch terrein zijn aan de orde van de dag. Duizenden boeren zijn er direct of indirect bij betrokken.
Read more

29.05.2019 - Raad van State schiet PAS af

Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Read more

24.05.2019 - Rabo kent eerste impactlening biodiversiteit toe

Rabobank heeft deze week de eerste impactlening toegekend aan Drentse boeren die de biodiversiteit in Nederland helpen herstellen.
Read more

13.05.2019 - 'Zonnecentrale' jaagt prijs landbouwgrond op

Projectontwikkelaars die landbouwgrond opkopen voor zonne-energie jagen de grondprijs op. LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei vraagt regie van gemeenten bij vergunningverlening.
Read more

13.05.2019 - 15 procent boeren valt onder definitie kringlooplandbouw

De verschillende soorten kringloopbedrijven zijn op verzoek van het ministerie van LNV in kaart gebracht door onderzoeker en eigenaar van Boerenverstand Frank Verhoeven en directeur Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut. Wat zijn de belangrijkste bevindingen?
Read more

10.05.2019 - Splitsen van bedrijf is meerjarig traject

Een bedrijf splitsen vraagt een goede voorbereiding. Naast dat de vaste lasten meestal stijgen, vraagt splitsen ook altijd een investering. Werk in elk geval samen naar een einddatum.
Read more

10.05.2019 - Blij met regeling die overname makkelijker maakt

De financieringsregeling die Eurocommissaris Hogan voor jonge boeren in het leven heeft geroepen, valt in goede aarde bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Bestuurslid Sietse Draaijer noemt het een aanwinst. 'Supergoed dat dit gebeurt.'
Read more

02.05.2019 - Tweede ronde voor Kavelruil Buren West

Stichting Kavelruil Zuid-Holland (SKZ) heeft een ruilplan klaar voor 185 hectare en 39 deelnemers in het plangebied Buren West. Vorig jaar werd in hetzelfde gebied ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal een kavelruil afgerond voor bijna 74 hectare.
Read more

01.05.2019 - Verduurzaming sector beïnvloedt vastgoedmarkt

De verduurzaming van de sector en overheidsregels hebben grote invloed op de bemiddeling in percelen, bedrijven en rechten. Al met al was er in 2018 sprake van wat minder transacties dan in 2017, meldt de makelaarsvereniging NVM in het rapport ‘Vastgoedmarkt in beeld 2018’.
Read more

30.04.2019 - Europese Unie steunt jonge boer financieel

De Europese Investeringsbank start een kredietprogramma van in totaal 2 miljard euro om jonge en startende boeren financieel te ondersteunen. Ook is het geld bedoeld voor nieuwe initiatieven in de bio-economie.
Read more

29.04.2019 - Fosfaatrechten zijn van pachter

Minister Carola Schouten (LNV) moet het eigendomsrecht op fosfaatrechten veiligstellen voor boeren. Dat schrijft Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid & Pacht, in een reactie op de uitspraak van de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Read more

29.04.2019 - Ruimte voor nieuw mestbeleid beperkt

Het mestbeleid moet op de schop. Alle opties staan daarbij open, volgens de minister. De ruimte om rigoureus te veranderen is te klein. Er staan sowieso in het huidige pakket regels nog aanpassingen op stapel.
Read more

29.04.2019 - Noord-Holland verhoogt subsidie voor jonge boeren

De provincie Noord-Holland stelt meer subsidie beschikbaar voor jonge boeren die hun bedrijf verduurzamen.
Read more

23.04.2019 - Zorgen over gevolgen uitspraak fosfaatrechten en jongvee

De gevolgen van de uitspraak van het CBb eerder deze week zijn nog lang niet duidelijk. Kamerleden en advocaten zitten vol vragen.
Read more

23.04.2019 - Denk maar niet dat LTO de landbouwtransitie op gang brengt!

Vrijwel iedereen vindt de transitie naar een kringlooplandbouw een goede zaak. Maar in de Tweede Kamer raakten professoren bijna slaags over hoe die transitie moet worden ingezet. Kamerleden luisterden vol verbazing. „Dit is de leukste bijeenkomst die ik hier heb meegemaakt.”
Read more

18.04.2019 - Fosfaatrechten voor jongvee zonder kalf

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een aantal veehouders in het gelijk gesteld die vonden dat ze toch fosfaatrechten moesten krijgen voor hun jongvee. Het jongvee was bestemd voor melkvee, maar is geslacht zonder een kalf te krijgen.
Read more

12.04.2019 - Toekomst melkveehouderij: rust of verandering?

Woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van de melkveehouderij. Waar Jaco Geurts en Helma Lodders pleitten voor rust in de sector, na alles wat ze de afgelopen jaren over zich heen hadden gehad, wilden andere partijen juist weten wanneer die grondgebondenheid zou worden gerealiseerd. „Ik wil geen rust, wel verandering”, zei PvdA'er William Moorlag. „Maar die verandering moet wel op een rustige manier.”
Read more

12.04.2019 - Boerenpraktijk botst met burgerlijk onbegrip

Als er een onderwerp is waarbij de afstand tussen burger en boerenpraktijk pijnlijk zichtbaar wordt, dan zijn dat de geel en oranje weilanden en akkers die in het voorjaar het landschap kleuren. De groenbemesters dienen ook belangrijke milieudoelen, maar dat wordt niet gezien.
Read more

08.04.2019 - Boer moet teugels weer in handen krijgen

Boeren moeten de teugels weer in handen krijgen. Dat stelde Rob van Brouwershaven, directeur Plantaardige Agroketens bij het ministerie van LNV onlangs tijdens de bijeenkomst van 'Werken aan Top Voedsel uit een Rijk Landschap' van AgroAgenda 2030 in de Martinikerk in Groningen.
Read more

08.04.2019 - Langdurige pacht moet balans herstellen

'Balans in het pachtbeleid is ongelooflijk belangrijk. Nu is er onbalans en dat moeten we herstellen.' Zo motiveert LNV-minister Carola Schouten haar plannen voor een nieuw pachtstelsel. Ze krijgt steun uit politiek en bedrijfsleven.
Read more

04.04.2019 - Geen fosfaatbungalow voor pachters

Eerst leek iedereen een beetje blij met de uitspraak van de pachtkamer over het eigendom van fosfaatrechten. Dat proefde ik zowel bij de organisaties van verpachters als pachters. Het duurde niet lang.
Read more

01.04.2019 - Wat wil de vrouw? Wel of niet meewerken?

Een boerenbedrijf is vaak gericht op de man. Meestal is hij het die het bedrijf overnam van zijn familie, hij is de eigenaar, het aanspreekpunt voor de buitenwereld. Voor vrouwen die erbij komen, zoals dat heet, is het vaak lastig om in die bestaande setting hun eigen rol en positie te bepalen. Waar staan ze zelf?
Read more

01.04.2019 - Pachtbeleid: nieuwe langdurige pachtvorm

In het nieuwe pachtbeleid staan langdurige pacht en de bodem centraal. Kortdurende pacht moet ontmoedigd worden. Dat schrijft minister Schouten in de Kamerbrief over het nieuwe pachtbeleid.
Read more

27.03.2019 - Het hof doet uitspraak over fosfaatrechten in pachtverhoudingen

Het hof heeft in zijn arrest van vandaag (26 maart 2019) in het algemeen beslist onder welke voorwaarden de pachter verplicht is tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter bij het einde van de pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn en dat er geen reden is de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld die voor het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn om zijn bedrijf te kunnen exploiteren, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten.
Read more

26.03.2019 - LTO ziet daadkracht in pachtplannen van Schouten

LTO Nederland is tevreden met de lijnen die landbouwminister Carola Schouten trekt voor herziening van het pachtbeleid. Portefeuillehouder Alfred Jansen waardeert de 'visie, kennis en daadkracht' die spreekt uit haar pachtbrief aan de Tweede Kamer.
Read more

25.03.2019 - Schouten neemt regie in pachtbeleid, wil kortlopende pacht ontmoedigen

Het is pachters en verpachters de afgelopen vijf jaar niet gelukt om een akkoord te bereiken over een nieuw pachtstelsel. Daarom zal minister Schouten de herziening van het stelsel zelf ter hand nemen. „Het is in het belang van zowel de pachter als de verpachter dat er snel duidelijkheid komt.”
Read more

25.03.2019 - Minister Schouten schetst contouren nieuwe pachtwetgeving

Een herziening van het huidige pachtstelsel is nodig om de verhouding tussen verpachter en pachter te verbeteren en zo een goede toekomst van pacht te waarborgen. Een solide pachtstelsel versterkt daarnaast de positie van (jonge) boeren en bevordert de bodemkwaliteit. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De oplossingsrichting is de introductie van een nieuwe langlopende vorm van pacht. Daarnaast wil de minister kortlopende pacht ontmoedigen.
Read more

18.03.2019 - Tweede Kamer wil asbestsanering goedkoper maken

De Tweede Kamer wil dat de regels voor asbestsanering worden aangepakt. Op die manier kan sanering van asbestdaken goedkoper en eenvoudiger worden. Deze week zijn een aantal moties aangenomen die dat mogelijk moeten maken. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) moet hier uitvoering aan geven.
Read more

15.03.2019 - Windmolen en zonnepark nieuwe normaal in landschap

Windmolens en zonnevelden zullen in het Nederland van 2050 'het nieuwe normaal' in het landschap zijn als 'tekenen van onze onafhankelijkheid en voorspoed'. Dat voorspelt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.
Read more

11.03.2019 - Honderden rechtszaken intrekking fosfaatrechten

De stapel met fosfaatrechten wordt groter en groter. Naast meer dan 1.200 juridische procedures over de toekenning van fosfaatrechten blijkt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ook nog een honderden rechtszaken op de plank te hebben liggen over, al dan niet ten onrechte, ingetrokken fosfaatrechten. Dat werd duidelijk tijdens een zitting van het CBb dinsdag 5 maart.
Read more

11.03.2019 - Rijksvastgoedbedrijf draait bij in pachtbeleid

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat weer langdurende (erf)pachtcontracten uitgeven. Dat beloofde staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken woensdag bij de presentatie van de studie Grond in Beweging.
Read more

11.03.2019 - Ook rechter worstelt met dikke stapel fosfaatdossiers

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gaat met een speciale projectmatige aanpak de enorme toevloed aan fosfaatrechtszaken behandelen. Anders zou de behandeling er van zeker vier jaar duren.
Read more

08.03.2019 - Schakel tijdig als u geen bedrijfsopvolger hebt

Bedrijfsopvolging in de agrarische sector is al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Stoppen is in veel opzichten niet gemakkelijk. Een punt zetten achter een bedrijf dat door meerdere generaties is overgedragen, heeft veel impact. Wat moet en kun je doen als je geen opvolger hebt en waar moet je op letten?
Read more

08.03.2019 - Valkuilen bij vererving van landgoederen

Landgoederen zijn er in alle soorten en maten. Dat maakt dat bij een vererving, of liever gezegd: voorafgaand aan een vererving, maatwerk nodig is, naar gelang de aard van het landgoed en de wensen voor het behoud daarvan in de toekomst.
Read more

07.03.2019 - Familielandgoed onderbrengen in een stichting, een zegen?

Voor veel landgoedeigenaren is het van belang dat het landgoed in de huidige staat bewaard blijft voor de volgende generaties. Men wil zo voorkomen dat het bij overlijden of tijdens leven moet worden verdeeld onder de (beoogde) erfgenamen, of moet worden verkocht. Daarom is het aantrekkelijk om het in te brengen in een rechtspersoon, zoals een NSW-bv of een stichting.
Read more

07.03.2019 - Bedrijf staat melkveehouder steeds meer tegen

Egbert (59) en Anja (58) ten Klooster hebben vijf adoptiekinderen die geen van allen interesse hebben in overname van hun bedrijf met 65 melkkoeien in Dalfsen.
Read more

07.03.2019 - Stoppende boer wil bij bedrijf blijven wonen

Jan Wiltink (64) uit Nijbroek heeft geen opvolger voor zijn melkveebedrijf, maar is sinds twee jaar bezig met een opvolger via het NAJK-project Boer zoekt Boer.
Read more

06.03.2019 - Pachter niet verplicht tot overdracht betalingsrechten

Het is sedert 2010 vaste rechtspraak dat de pachter geen verplichting heeft om bij het einde van de pachtovereenkomst toeslagrechten aan de verpachter over te dragen. Toeslagrechten worden gezien als een voortzetting van het stelsel van rechtstreekse inkomenssteun aan de agrarisch ondernemer.
Read more

05.03.2019 - Massaal bezwaar vermogensrendementsheffing

Lees hier het hele voorwoord over "massaal bezwaar vermogensrendementsheffing" uit De Landeigenaar editie maart 2019.
Read more

04.03.2019 - De plussen en minnen bij de waardering van zonneweiden

Vaak wordt naar zonneweiden gekeken als een makkelijk verdienmodel voor de ontwikkelaar. Laten we eens kijken wat de verdiensten zijn, waar dit van afhankelijk is en hoe de grondeigenaar hierbij kan inschatten wat een redelijke vergoeding is voor het beschikbaar stellen van zijn of haar grond.
Read more

28.02.2019 - Voorbereiden op onvermijdelijke bedrijfsbeëindiging

Het melkveebedrijf van familie Kottelenberg in Markelo houdt na zes generaties op te bestaan. Geen van de vier kinderen wil het bedrijf overnemen. Joke Kottelenberg breidt zich daarom voor op de onvermijdelijke bedrijfsbeëindiging.
Read more

25.02.2019 - Met 1.200 fosfaatrechtzaken zijn we er nog lang niet

Wat gaat er gebeuren met de fosfaatrechtzaken die in 2019 zijn aangebracht bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb)?
Read more

21.02.2019 - Blog Dirk Strijker: ‘oneens met mijn collega’

Het College van Beroep vindt dat de fosfaatrechten voorzienbaar waren, en dat vind ik terecht.
Read more

20.02.2019 - Minister wil beleid mogelijk aanscherpen als PAS niet werkt

Mocht blijken dat het Programma Aanpak Stikstof niet werkt, of buiten werking wordt gesteld door de Raad van State, dan zal minister Schouten ingrijpen.
Read more

20.02.2019 - LTO noemt nieuwe korting fosfaatrechten onbespreekbaar

Een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten is voor LTO Melkveehouderij niet aan de orde. Dat zegt vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks in reactie op een Kamerbrief van landbouwminister Carola Schouten over de stikstof- en fosfaatproductie van de Nederlandse melkveehouderij in 2018.
Read more

18.02.2019 - Betere balans tussen landbouw en natuur

Met haar plannen voor het nieuwe GLB zoekt de Europese Commissie naar een nieuwe balans tussen landbouw en natuur.
Read more

18.02.2019 - Toekomst PAS in handen Raad van State

De toekomst van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) stond donderdag op het spel bij een zitting van Raad van State. Ruim honderd belangstellenden, een volle zaal, woonden deze week de zitting in Den Haag bij.
Read more

18.02.2019 - Schouten: Melkveehouderij moet maatregelen nemen

Landbouwminister Carola Schouten roept de melkveehouderijsector op werk te maken van het terugdringen van de stikstofexcretie. De bewindsvrouw reageert per Kamerbrief op de voorlopige mestcijfers die vrijdag door het CBS zijn gepubliceerd.
Read more

18.02.2019 - Toekomst PAS in handen Raad van State

De toekomst van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) stond donderdag op het spel bij een zitting van de Raad van State. Ruim honderd belangstellenden, een volle zaal, woonden deze week de zitting in Den Haag bij.
Read more

18.02.2019 - Fosfaatproductie daalt tot ruim onder plafond

De fosfaatproductie van de veehouderij is in 2018 5% gedaald ten opzichte van 2017.
Read more

15.02.2019 - Maak inperking pachtersvoordelen ongedaan

LTO, NAJK en accountantsorganisatie VLB hebben staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gevraagd om de inperking van de pachtersvoordelen ongedaan te maken. Snel heeft deze fiscale voordelen van pacht ingeperkt en dat bemoeilijkt volgens de drie organisaties bedrijfsopvolging.
Read more

13.02.2019 - Het is geknald, de overname ging niet door

Door dingen steevast niet te benoemen, ontstond zoveel spanning dat bedrijfsovername er niet meer in zat. "Ik hoop dat anderen niet diezelfde fout zullen maken."
Read more

12.02.2019 - Dit was niet te voorzien

Voor een kleine groep biologisch melkveehouders dreigt het einde door de fosfaatregels. De campagne Red de Bioboer zet hen in de schijnwerpers. Max van Tilburg is een van de knelgevallen. Hij begon 15 dagen na de peildatum 2 juli 2015 met melken.
Read more

12.02.2019 - Nederland laat op alle fronten geld liggen in Europa

Nederland laat op allerlei fronten subsidiegeld liggen in Europa, waar agrarische ondernemers en bewoners van het platteland van zouden kunnen profiteren. Dat zegt CDA-Europarlementslid Annie Schreijer.
Read more

12.02.2019 - Meer realisme in klimaataanpak

De twaalf CDA-lijsttrekkers voor de provinciale verkiezingen hebben een gezamenlijke boodschap. Zij pleiten voor een andere benadering van de klimaataanpak.
Read more

11.02.2019 - Kabinet biedt langjarige steun aan jonge boer

Het garantiefonds van 75 miljoen euro dat het kabinet deze week ter beschikking stelde aan jonge boeren is bedoeld om deze doelgroep langjarig te ondersteunen. 'Als je subsidie geeft, is het geld snel op.'
Read more

11.02.2019 - De uitdaging is om met minder vee meer geld te verdienen

Tjeerd de Groot, D66-Kamerlid pleit voor andere benadering van landbouw.
Read more

07.02.2019 - Nederland vergroot afstand als koploper grondprijs

Van alle belangrijke zuivellanden, heeft Nederland de hoogste grondprijs. In twee jaar tijd steeg in ons land de prijs voor landbouwgrond naar gemiddeld bijna 60.000 euro per hectare.
Read more

04.02.2019 - Column

Willem Bruil, Hoogleraar Agrarisch Recht RU Groningen en directeur Instituut Agrarisch Recht.
Read more

04.02.2019 - Belangenorganisaties strijden door in fosfaatdossier

Belangenorganisaties Innovatief uit de Knel en Dutch Dairyboard (DDB) leggen zich niet neer bij de situatie rondom het fosfaatrechtendossier. Dat blijkt tijdens een landbouwborrel georganiseerd door Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) in Brussel.
Read more

01.02.2019 - (Geo)politiek bepaalt klimaat

Meer dan ooit is de boer speelbal van (geo)politiek. Technische ontwikkelingen staan daarbij in de schaduw, maar laten zich er toch niet door stoppen. Intussen woedt er een heuse informatie-oorlog.
Read more

31.01.2019 - Hogan uit zorgen over knelgevallen Nederland

Eurocommissaris Phil Hogan heeft zijn zorgen geuit over de situatie die in Nederland is ontstaan met de komst van de fosfaatrechten. Vooral de manier waarop knelgevallen in Nederland worden behandeld, begrijpt de Eurocommissaris niet. „In Ierland is dit ondenkbaar.”
Read more

28.01.2019 - Subsidieregeling jonge boer open

De subsidieregeling voor jonge boeren (JoLa) staat tot 8 februari open voor inschrijving. De investeringslijst is flink uitgebreid. Per boer is € 10.000 tot € 20.000 subsidie beschikbaar.
Read more

25.01.2019 - Boer & recht

Heikele kwesties op fiscaal, juridisch en financieel vlak.
Read more

22.01.2019 - Duurzaamheid nieuwe troef bij pacht

Steeds meer verpachters, zoals provincies, stellen eisen op het gebied van duurzaamheid voor pachtgronden. De eisen lopen uiteen van boeren die certificaten moeten bezitten, tot verplichte akkerranden.
Read more

22.01.2019 - Minister Carola Schouten:

In 2019 zal minister Carola Schouten plannen en voornemens waarmaken, zegt ze. De minister wil vaart maken. "Soms wil je volgende week alles geregeld hebben."
Read more

22.01.2019 - Verschil in fosfaatnormen Nederland en België

Er is een groot verschil tussen de berekende fosfaatuitstoot per koe in België en Nederland. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik pleit voor een gelijk speelveld voor melkveehouders in de EU.
Read more

21.01.2019 - Verpachters landbouwgrond ontstemd over forse belastingverhoging

Verpachters van landbouwgrond zien zich geconfronteerd met een in hun ogen onterechte belastingverhoging.
Read more

14.01.2019 - CDA'er Schreijer boos over verschil fosfaatnorm Nederland en België

Nederlandse koeien produceren volgens berekeningen van de Nederlandse overheid meer fosfaat dan de Belgische koeien volgens de Vlaamse overheid.
Read more

11.01.2019 - Uitspraak CBb 'niet in lijn' met tussenuitspraak fosfaat

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is 'niet in lijn' met de eerdere uitspraken van de rechter over fosfaatrechten. Dat constateert advocaat Jacoline Kroon van A&S advocaten.
Read more

10.01.2019 - Schouten introduceert garantieregeling jonge boeren

Het kabinet investeert 75 miljoen euro in een garantieregeling voor de financiering van jonge boeren. Hierdoor wordt het voor financiers aantrekkelijker om die bedrijven te financieren bij overnames of investeringen in innovatie of duurzame bedrijfsontwikkeling.
Read more

10.01.2019 - Rechter geeft weinig ruimte voor knelsituaties fosfaatrechten

Melkveehouders die bezig waren met een uitbreiding, maar op 2 juli 2015 nog niet het geplande aantal koeien hadden, kunnen volgens de rechter niet zomaar aanspraak maken op extra fosfaatrechten. Zes melkveehouders kregen woensdag nul op het rekest van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag.
Read more

03.01.2019 - Schouten belooft betrokkenheid en duidelijkheid in 2019

Betrokken en duidelijk. Voor LNV-minister Carola Schouten zijn dat in 2019 kernwoorden bij de invulling van het beleid voor boeren en tuinders. Ze laat dat weten in een nieuwjaarsboodschap aan agrarisch Nederland.
Read more

21.12.2018 - Geen proces-verbaal bij lopende procedures fosfaat

Het Openbaar Ministerie zal bij de handhaving van het fosfaatrechten vooralsnog geen proces-verbaal opmaken bij bedrijven waar nog procedures lopen over het aantal fosfaatrechten.
Read more

21.12.2018 - Actiegroep en minister houden vast aan eigen gelijk

Innovatief uit de Knel heeft zich niet laten overtuigen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wat betreft de uitleg van de interpretatie van staatssteunbeschikking voor het fosfaatrechtenstelsel.
Read more

21.12.2018 - Kamermotie fosfaatovertreders unaniem aangenomen

De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag unaniem een motie over het rekening houden met bezwaar-en beroepsprocedures bij de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel aangenomen.
Read more

17.12.2018 - Schouten overweegt mededogen fosfaatovertreder

Landbouwminister Carola Schouten overweegt soepeler te handhaven bij overtreders van het fosfaatrechtstelsel. Het gaat om de groep die nog wacht op afhandeling van hun dossier. Ze gaat daarover in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Read more

14.12.2018 - CDA wil fosfaatbank voor knelgevallen benutten

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil de fosfaatbank gaan benutten om de bedrijven die door de rechter zijn beoordeeld als knelgeval in het fosfaatrechtenstelsel te ondersteunen.
Read more

14.12.2018 - RVO weigert uitbreiders ‘fosfaatrechtenbeloning’

Volgens RVO is er geen sprake van een individuele disproportionele last bij een Brabantse melkveehouder.
Read more

14.12.2018 - Debat levert geen verruimingen in fosfaatdossier

Het debat in de Tweede Kamer over het fosfaatrechtenstelsel heeft geen grote veranderingen teweeg gebracht. De minister gaat wel in gesprek over coulance bij de handhaving.
Read more

12.12.2018 - Pachtersvoordeel niet langer belastingvrij

Staatssecretaris Menno Snel heeft de goedkeuringen voor pachtersvoordelen ingetrokken (welke gelden voor de inkomstenbelasting). Dit betekent dat niet langer een vrijstelling geldt voor pachtersvoordelen die zijn ontstaan bij bedrijfsopvolgingen in de familiesfeer. Dit staat in een op 6 december 2018 gepubliceerd besluit. Daarnaast kunnen pachtersvoordelen buiten de familiesfeer niet meer afzonderlijk worden doorgeschoven. In het besluit waarin de goedkeuringen worden ingetrokken staat een overgangsperiode tot en met 30 juni 2019. Is de pachter uiterlijk op 30 juni 2019 juridisch eigenaar van de grond geworden dan blijven de oorspronkelijke goedkeuringen voor hem gelden.
Read more

03.12.2018 - Overschrijding fosfaatplafond nog steeds risico

De melkveehouderij loopt, ondanks het fosfaatreductieplan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel, nog steeds het risico dat het fosfaatplafond in 2018 wordt overschreden. Dat heeft te maken met het grote aantal gegrond verklaarde bezwaren en uitgegeven rechten aan de vleesveehouderij.
Read more

03.12.2018 - Laatste loodjes rond fosfaat wegen loodzwaar

et introductiejaar van het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij zit er bijna op. Met het moment van de afrekening in zicht, hebben ruim drieduizend bedrijven nog geen zekerheid. Voor minstens honderd bedrijven dreigt het doek te vallen.
Read more

30.11.2018 - Ministerie herhaalt: geen extra fosfaatruimte voor knelgeval

Het ministerie van landbouw herhaalt dat knelgevallen in het fosfaatrechtendossier niet kunnen worden geholpen met de fosfaatruimte die er mogelijk is, nu CBS constateert dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond ligt.
Read more

26.11.2018 - RVO.nl worstelt met fosfaatdossier

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft grote moeite om het fosfaatdossier zowel tijdig als zorgvuldig af te handelen. De belangrijkste oorzaken: een gerechtelijke uitspraak in mei en een veelvoud aan bezwaren die vooraf was ingeschat.
Read more

23.11.2018 - 46% bezwaarschriften fosfaatrechten gegrond

46% van de bezwaarschriften die RVO.nl kreeg over de toebedeelde fosfaatrechten, is goedgekeurd. Dat zegt Arthur Liebregt, jurist van RVO.nl, tijdens een technische briefing over het fosfaatstelsel in de Tweede Kamer.
Read more

23.11.2018 - Knelgeval: minister, wat had ik anders moeten doen?

Er zijn melkveehouders die door de invoering van het stelsel van fosfaatrechten in een lastige financiële positie terechtkomen, maar dat betekent nog niet dat de minister die veehouders tegemoetkomt. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven behandelde woensdag 21 november 7 zaken van individuele melkveehouders die in de knel raken door het fosfaatrechtenstelsel.
Read more

23.11.2018 - Stevige kritiek op RVO in brandbrief agrarische advocaten

De Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten heeft een brandbrief naar minister Schouten gestuurd. Aanleiding is de te afwachtende houding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij het behandelen van de knelgevallen.
Read more

19.11.2018 - LNV schuift met mest en fosfaatplafonds

In 2012 werden het jongvee in de vleesveehouderij, de vleeskoeien en zoogkoeien nog gerekend tot de categorie ‘Overig rundvee’. In 2018 blijken deze groepen opeens overgeheveld te zijn naar het ‘Melkvee’ en delen zij mee in de fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Hierdoor wordt het fosfaatplafond van de melkveehouderij overschreden. Als de mest van deze vleesrunderen niet onder de melkveehouderij was geschoven, dan was de melkveehouderij dit jaar ruim binnen zijn plafond gebleven.
Read more

09.11.2018 - Schouten wilde generieke korting fosfaatrechten verhogen

Er zijn niet te veel fosfaatrechten uitgegeven door een fout van het ministerie, maar omdat de generieke korting die was vastgesteld toch best krap blijkt te zijn.
Read more

08.11.2018 - Mestblunder kost boeren de kop

Minister Carola Schouten van Landbouw heeft grote fouten gemaakt bij de verdeling van mestrechten onder veehouders. Honderden boeren hebben zich gemeld bij het ministerie omdat zij vrezen kopje-onder te gaan.
Read more

02.11.2018 - Kringloop! Maar hoe dan?

Circulaire economie. Kringlooplandbouw. Daar draait het om in de landbouwvisie van minister Schouten. Mooie woorden, maar hoe ziet dat eruit? Minder kunstmest lijkt een eerste stap.
Read more

02.11.2018 - Pachtkamer moet knoop doorhakken over fosfaatrechten

In de eerste rechtszaak over wie eigenaar is van fosfaatrechten, de pachter of verpachter, probeert de Pachtkamer de gevolgen van een rechterlijke beslissing in beeld te krijgen.
Read more

26.10.2018 - Overleg pachtwet weer op gang

Pachters en verpachters zijn met minister Carola Schouten van LNV in overleg getreden om tot een nieuwe pachtwet te komen. Zij hebben voorstellen ingediend voor langdurige pacht en vragen aanpassing van het fiscale beleid.
Read more

25.10.2018 - Eerste vergunning voor zonneakker uit boerenpool

De Drentse gemeente Borger-Odoorn heeft een vergunning verleend om een zonnepark van 49 hectare te realiseren in Exloo. Het park zal geplaatst worden op grond die voortkomt uit de zonneakkerpool die een groep boeren met zonne-energie specalist GroenLeven heeft opgericht.
Read more

24.10.2018 - Vrijstellingsregeling fosfaatrechten vleesvee is rond

De vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders, met betrekking tot het fosfaatrechtenstelsel, is definitief. Vleesveehouders die fosfaatrechten hebben en van de vrijstelling gebruik willen maken, moeten dit voor 1 november melden.
Read more

22.10.2018 - Fosfaatbank kan voor jonge veehouders gunstig uitpakken

De fosfaatbank kan voor jonge veehouders, met een grondgebonden bedrijf en die meer fosfaat produceren dan waarvoor ze fosfaatrechten hebben, gunstig uitpakken. Dit omdat ze bij een eventuele loting voor de ontheffing twee keer worden meegenomen.
Read more

22.10.2018 - Fosfaatrechten zijn van veehouder en niet van verpachter

Fosfaatrechten behoren toe aan de melkveehouder en niet aan de grondeigenaar/verpachter, stelt LNV minister Schouten. Melkveehouders hebben fosfaatrechten toegekend gekregen op basis van het melkvee dat op 2 juli 2015 werd gehouden, ongeacht wie de weidegrond in eigendom heeft.
Read more

10.10.2018 - Gebruiksvorm van grond komt vaker op tweede plan

Directeur Frans Willem Romer van Fagoed is positief gestemd over de markt van erfpacht. Landbouwgrond blijft volgens hem een veilige belegging.
Read more

10.10.2018 - Wetvoorstel sectorplafonds mest ligt nog ter inzage

In 2020 komen er mestplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee inclusief de optie generiek te korten. Na 26 oktober zijn de Kamers aan zet.
Read more

04.10.2018 - Hevige discussie over gevolgen fosfaatrechtenstelsel bij CBb

Hoe redelijk of onredelijk zijn de gevolgen van de fosfaatwetgeving voor melkveehouders? Die vraag zal het CBb moeten beantwoorden.
Read more

25.09.2018 - Kringloopvisie valt goed in de sector

Circulaire landbouw, daar moet het naartoe, vindt landbouwminister Carola Schouten (LNV). Boeren zijn positief over - met hun eigen kanttekeningen.
Read more

25.09.2018 - Visie op de land- en tuinbouw

Willem Bruil, een jurist met een prikkelende kijk op de land- en tuinbouw.
Read more

24.09.2018 - Eerlijke prijs is voorwaarde voor verduurzaming

Minister Carola Schouten (LNV) presenteerde 8 september op Hoeve Biesland in Delfgauw haar visie op de toekomst van de landbouw. Deze visie heet Landbouw, natuur en voedsel: waardevol verbonden. Het kernwoord is kringlooplandbouw, maar er is ook aandacht voor het verdienmodel van de boer.
Read more

24.09.2018 - Niet negatief over #landbouwvisie

De landbouwvisie van minister Carola Schouten (LNV) hield de gemoederen op Twitter flink bezig. Nieuwe Oogst maakte een bloemlezing uit de meningen die werden geventileerd.
Read more

20.09.2018 - Minister Schouten wil naar kringlooplandbouw

Het moet anders: van verlaging van de kostprijs naar vermindering van het gebruik van grondstoffen. We moeten naar kringlooplandbouw. Dat is de kern van de landbouwvisie van minister Carola Schouten.
Read more

20.09.2018 - Boer & recht

Heikele kwesties op fiscaal, juridisch en financieel vlak.
Read more

20.09.2018 - Dure pachtgrond niet zonder reden

De prijzen die pachters jaarlijks betalen zijn Internationaal gezien hoog. Het pakt voor bedrijven met veel pachtgrond nadelig uit. Toch zijn de prijzen volgens belangenorganisaties in grote lijnen reëel.
Read more

17.09.2018 - Kamerbrief fosfaatdossier gepubliceerd

De Nederlandse melkveehouderij balanceert nog steeds op het randje, wat betreft de ruimte die het nationale fosfaat-en stikstofplafond bieden. Maar een nieuwe generieke korting komt er niet, zegt minister Schouten stellig. Vijftig procent van de bijna 6800 bezwaarschriften tegen de fosfaatbeschikkingen zijn afgehandeld.
Read more

14.09.2018 - Procedures en bezwaren verstikken de boer en LNV

Het aantal juridische procedures over fosfaatrechten lijkt alleen maar te groeien. Het vergt veel inspanning van boeren en LNV.
Read more

13.09.2018 - Brede steun voor Schouten bij aanpak prijsvorming

De Tweede Kamer steunt landbouwminister Carola Schouten in haar aanpak van oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. In een Kamerdebat over het EU-voorstel voor het verbeteren van de positie van boeren en tuinders, kreeg de bewindsvrouw veel bijval.
Read more

11.09.2018 - Hoofdpunten landbouwvisie per sector

Landbouwminister Carola Schouten zet in haar zaterdag gepresenteerde visie op de landbouw vol in op kringlooplandbouw. Maar wat betekent dat voor de diverse sectoren? Nieuwe Oogst selecteerde de hoofdpunten uit de landbouwvisie.
Read more

11.09.2018 - Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden

De land- en tuinbouw en visserij in Nederland weten zich steeds te vernieuwen. Ons land is op dit gebied toonaangevend in de wereld. Ik ben getroffen door de vele talenten en ideeën en door die bijzondere kracht om te vernieuwen. Daar is ook internationaal veel bewondering voor.
Read more

10.09.2018 - Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030

Minister Carola Schouten (LNV) wil een omslag in gang zetten naar kringlooplandbouw in 2030. Schouten licht dit toe in haar visie: Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, die zij zaterdag aan de Tweede Kamer stuurde.
Read more

10.09.2018 - Vrouwen moeten continu schakelen

Agrarische vrouwen willen vaker dan vroeger een afgebakende plek voor zichzelf. Maar die opeisen is niet zo makkelijk, merkt coach en trainer Liza Simons.
Read more

10.09.2018 - Natuurinclusieve landbouw in 2019 in pakket

Minder mbo- en hbo-studenten schrijven zich dit schooljaar in voor agrarische opleidingen. Ondertussen schreeuwt de markt om personeel.
Read more

07.09.2018 - Je moet verzekeren wat je niet kan lijden

Oud-landbouwminister Cees Veerman stond in 2002 aan de wieg van de weersverzekering. Er is weinig solidariteit met boeren voor overheidssteun na de droogte, stelt hij.
Read more

07.09.2018 - Touwtrekken om € 3,8 miljard

Dit najaar speelt een proefprocedure over fosfaatrechten en pacht. Inzet: heeft de verpachter recht op een deel van de waarde? Het gaat om miljarden en raakt het overgrote deel van de melkveehouders.
Read more

03.09.2018 - VASN zonnebloem!

Tijdens de VASN Algemene Ledenvergadering en cursus welke plaatsvond op 10 april 2018 op locatie van Heerlijkheid Mariënwaerdt hebben alle deelnemers een kaart, met daarop een inspirerende boodschap namens de VASN, ontvangen en hier zaten ook zonnebloem zaden bij. Wij hebben van meerdere leden vernomen dat de zonnebloemen ondanks de droge zomer goed gegroeid zijn
Read more

27.08.2018 - Mestwereld versnipperd, boer staat voor oerwoud

NCM moet dé kennisautoriteit voor mestverwaarding worden. Concreet: stroomlijnen, verbinden, kennis bundelen en ontwikkelen en export verbeteren.
Read more

24.08.2018 - NL-pachtprijs veruit het hoogst in EU

Bijna de helft van het Europese landbouwareaal wordt verpacht. De gemiddelde pachtprijs in de hele Europese Unie kwam uit op € 200 per hectare.
Read more

23.08.2018 - Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtszaak

Het fosfaatreductieplan dat vorig jaar de melkveehouderij aan banden legde, is niet in strijd met het eigendomsrecht. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft dat dinsdag uitgesproken in de beroepszaak van een aantal melkveehouders.
Read more

22.08.2018 - Betalingsrechten onterecht naar verpachter

LTO Nederland vindt dat sommige verpachters onterecht betalingsrechten opeisen die eigenlijk voor pachters zijn bedoeld. Volgens LTO vraagt onder meer Natuurmonumenten dit van boeren.
Read more

22.08.2018 - LTO: pachters benadeeld

Een aantal verpachters strijkt onterecht betalingsrechten op die eigenlijk voor pachters zijn bedoeld. Dat stelt LTO Nederland.
Read more

14.08.2018 - Fosfaatrechten: procedures om referentie

Nog enkele tientallen melkveebedrijven procederen over de toewijzing van de melkveefosfaatreferentie. Donderdag konden acht bedrijven hun bezwaren toelichten bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Read more

14.08.2018 - Huurkoop van fosfaatrechten fiscaal interessante optie

Huurkoop kan voor verkopers tot 13% belastingdruk verlagen, tipt Accon avm.
Read more

08.08.2018 - Ministerie kondigt steunmaatregelen af wegens droogte

Landbouwminister Carola Schouten komt boeren tegemoet die getroffen zijn door de droogte. Een van de steunmaatregelen is een kredietverklaring van RVO.nl voor boeren in geldnood.
Read more

02.08.2018 - Zonnepark niet zonder meer aantrekkelijk

De onzekerheid en onduidelijkheid over de gevolgen van zonneparken op agrarische grond blijven groot. Vooraf onderzoek doen, is essentieel.
Read more

31.07.2018 - Bespreekpunten bij overname

Veel agrariërs denken dat een bedrijfsoverdracht zo geregeld is. Maar de praktijk leert dat een traject van bedrijfsovername vaak een lange tijd in beslag neemt. Kwaliteit en goed overwogen beslissingen nemen staan voorop. De specialist bedrijfsopvolging weet welke zaken er bij u aan de orde kunnen zijn.
Read more

27.07.2018 - Beleidsregel fosfaatrechten jongvee: wat betekent dit voor u?

Na een lange tijd van onzekerheid is er meer duidelijkheid over de positie van vleesvee binnen het stelsel van fosfaatrechten.
Read more

16.07.2018 - Landbouwcrisis

Is er crisis in de landbouw? De crisis van nu is voornamelijk een vertrouwenskwestie.
Read more

16.07.2018 - Fosfaatproductie 2017 definitief onder plafond

De fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel in 2017 komt uit op 169 miljoen kilo en ligt definitief onder het plafond op basis van 2002
Read more

09.07.2018 - Het moet anders, maar hoe

Boeren worstelen met steeds strengere regels. Maar buiten de sector groeit de roep om meer verandering.
Read more

09.07.2018 - Bijdrage landbouw aan klimaatverandering

In de klimaatdiscussie wordt vaak gewezen naar de landbouw. Hoe groot is het aandeel van de landbouw en welke verbeteringen zijn al geboekt?
Read more

05.07.2018 - Bedrijfsspecifieke fosfaatproductie wellicht oplossing knelgevallen

Minister Schouten was onverbiddelijk voor moties die vroegen om groepen boeren uit te sluiten van de fosfaatregeling, of om nieuwe categorieën knelgevallen te erkennen. Een motie die vroeg om te kijken hoe bedrijfsspecifieke fosfaatproductiecijfers kunnen worden gebruikt, kon wel op steun van minister Schouten rekenen.
Read more

29.06.2018 - Trouw: wie neemt het op voor de boer?

Trouw-onderzoek 'de staat van de boer' domineerde de media. Affaires gaven noodzaak van een landbouwdebat een boost.
Read more

29.06.2018 - Onvrede van boeren

De emoties van de boeren plotseling breeduit in de pers, dankzij Wageningen en Yvon Jaspers.
Read more

19.06.2018 - Boer zit klem tussen man en opvolger

Bij ruzies probeert ze de zaak te sussen maar ze raakt er juist verstrikt in. 'Elke boerin herkent dit.'
Read more

19.06.2018 - ING ziet grenzen aan groei agrarische sector

De grenzen van de groei zijn in zicht. Vooral de varkensstapel komt snel onder druk.
Read more

19.06.2018 - Boer wil verduurzamen om uit de crisis te komen

De agrarische sector is dringend toe aan een andere koers. Wat blijkt: boeren willen best veranderen en vergroenen, als er tenminste duidelijkheid komt in het beleid.
Read more

31.05.2018 - Schouten sluit extra generieke korting niet uit

Als blijkt dat de melkveehouderij – ondanks de invoering van fosfaatrechten – het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat noemenswaardig overschrijdt, kan minister Schouten besluiten tot een extra generieke korting bovenop de 8,3 procent, waarmee de meeste Nederlandse melkveehouders nu al moeten dealen.
Read more

29.05.2018 - Pachter mag zich nog niet rijk rekenen

Van wie zijn fosfaatrechten? Alleen van de pachter of ook van de verpachter? Dat is de hamvraag bij een proefproces. Een voorbeschouwing.
Read more

25.05.2018 - Golf stoppende bedrijven verwacht

Met name veehouders zijn bezig met de overweging of ze wel of niet door willen gaan. Het vraagt wel om de juiste stappen, zowel zakelijk als emotioneel.
Read more

22.05.2018 - Schouten heeft te weinig kennis van de sector

De overheid zorgt voor een stijging in het aantal agrarische rechtszaken, zegt advocaat Theo Linssen. ''Boeren krijgen zelden het voordeel van de twijfel.''
Read more

22.05.2018 - Glasvezelkabels op mijn land?

Het glasvezelnetwerk in het buitengebied breidt uit. Mag een telecombedrijf voor de aanleg van de kabels zomaar graven in de landbouwgrond?
Read more

14.05.2018 - Geen zonnepark op boerengrond is wassen neus

Zonneparken zijn booming. In alle windstreken zijn projecten in ontwikkeling om agrarische percelen tot tientallen hectares groot vol te leggen met zonnepanelen.
Read more

09.05.2018 - Dit komt er allemaal kijken bij zonneparken op landbouwgrond

Er is veel belangstelling voor zonneparken op landbouwgrond. De overheid ziet zonne-energie als een belangrijk middel om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Veel boeren zijn benaderd door ontwikkelaars, maar wanneer is een zonnepark kansrijk op landbouwgrond? En wat komt erbij kijken? Directeur Marc van Velzen van SolarEnergyWorks heeft veel ervaring met zonneparken. 'Kijk uit met wie je zakendoet', waarschuwt hij.
Read more

09.05.2018 - Reguliere pacht kalft verder af

Voldoet de pachtwet nog wel in de praktijk? LTO vindt het verbeteren van de landbouwstructuur essentieel voor de continuïteit van de landbouw en het vernieuwen van de pachtwet is noodzakelijk om dit te ondersteunen. Maar ook het aanpassen van de Gecombineerde opgave om grond delen te bevorderen is gewenst.
Read more

08.05.2018 - Vooraankondiging VASN Beroepsopleiding najaar 2018 – winter 2019

De VASN Beroepsopleiding najaar 2018 – winter 2019 zal in oktober 2018 van start gaan, uiteraard mits er voldoende deelnemers zijn.
Read more

07.05.2018 - Zorg om kind kan botsen met bedrijf

Eerst is het kind alleen een kind, maar met een opvolger is er ook een zakelijke band. De ouderlijke zorgen blijven echter. Dat kan ruzie geven.
Read more

07.05.2018 - Grondgebondenheid als basis voor toekomstbestendige melkveehouderij

De Commissie Grondgebondenheid heeft op verzoek van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) een bindend advies uitgebracht met betrekking tot de invulling van de grondgebondenheid voor de melkveehouderij. De commissie plaatst een stip op de horizon richting 2025. We delen graag de belangrijkste punten uit het adviesrapport met je.
Read more

04.05.2018 - Vele wegen naar grondgebondenheid

Grondgebonden lijkt een toverwoord: iedereen wil het. Maar wat houdt het in? Wat betekent het woord veehouder én akkerbouwer? Komen er nieuwe regels?
Read more

04.05.2018 - Dit moet je weten over grondgebonden melkvee

Grondgebonden is een toverwoord. Iedereen wil het. Maar wat houdt het in? Wat betekent het voor veehouder én akkerbouwer? Komen er nieuwe regels? Een overzicht.
Read more

30.04.2018 - Grote juridische druk op boeren

De groei in het aantal juridische procedures in de agrarische sector lijkt niet te stoppen. Toch hoeft het niet altijd tot een rechtszaak te komen.
Read more

30.04.2018 - Fosfaatrechten temperen groei

Hoge kosten van fosfaatrechten gaan de groei in de melkveehouderij temperen, stelt ABN Amro. Opschaling gaat door, maar in minder hoog tempo.
Read more

26.04.2018 - Heffingen reductieplan aftrekbaar

Een werkgroep fosfaatrechten en fiscus heeft verschillende afspraken gemaakt met de fiscus. Nog niet over alle situaties zijn er duidelijke afspraken.
Read more

26.04.2018 - Vroeg of laat komen de emoties eruit

De druk op de boeren neemt toe door bemoeienis van overheid en maatschappij. De spanning die dat kan geven, lost zich niet op met keihard werken.
Read more

26.04.2018 - Windpark vraagt lange adem

Windparken op boerengrond spreken tot de verbeelding. Honderden boeren proberen voor een stukje van de wind te leven. Dat aantal kan fors groeien.
Read more

18.04.2018 - Eerste fosfaatrechten faillissement onder de hamer

De eerste openbare executieveiling van fosfaatrechten start komende zaterdag. Het gaat om de rechten van twee bedrijven die moesten stoppen. In totaal komt 4.117 kilo fosfaatrechten onder de hamer, goed voor grofweg iets meer dan negentig koeien.
Read more

17.04.2018 - Rechter: fosfaatrechten deels terug naar melkveehouder

Van wie zijn de fosfaatrechten van uitgeschaard jongvee? Een kortgedingrechter deed uitspraak.
Read more

16.04.2018 - Juridische haarkloverij fosfaatrechten uitgeschaard vee

Duidelijkheid voor de melkveehouders die zich melden als knelgeval in de fosfaatrechtentoekenning laat nog op zich wachten. Waarschijnlijk vraagt dat van veel ondernemers een lange adem.
Read more

13.04.2018 - Fosfaatrechten fiscaal aftrekbaar

Melkveehouders kunnen aangekochte fosfaatrechten fiscaal aftrekken. LTO Nederland en de vereniging van accountantskantoren VLB hebben met de Belastingdienst hierover overeenstemming bereikt.
Read more

30.03.2018 - Minister: vleesveehouders hebben geen fosfaatrechten nodig

Nederlandse vleesveehouders hoeven geen fosfaatrechten te hebben om verder te boeren. Dat staat in een voorstel waarover minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer donderdagmiddag heeft ingelicht.
Read more

29.03.2018 - Areaal reguliere pacht met 5% gedaald in 2017

Er is al jaren een verschuiving in het areaal pacht van regulier naar geliberaliseerd. Ook vorig jaar zette die trend door.
Read more

26.03.2018 - Jaarlijkse beproeving voor boer van start

Van 1 maart tot en met 15 mei kunnen boeren de Gecombineerde opgave 2018 indienen. Landbouwtelling, subsidieaanvraag en basis voor mestregels in één aanvraag.
Read more

21.03.2018 - Van wie zijn de fosfaatrechten?

Fosfaatrechten zijn verhandelbaar en zijn dus vermogensrechten. Ze worden toegekend aan de melkveehouder. In de praktijk is de vraag gerezen aan wie de fosfaatrechten toekomen bij het einde van een pachtovereenkomst. Kan een verpachter daar aanspraak op maken?
Read more

19.03.2018 - Landinrichting is wel van deze tijd

'Landinrichting, een mooi instrument maar niet van deze tijd', kopte Nieuwe Oogst enkele maanden geleden. Volgens Marco van Beek van het Kadaster laat de praktijk echter het tegenovergestelde zien. Landinrichting is een krachtig instrument, klaar voor uitdagingen als klimaatverandering en energietransitie.
Read more

09.03.2018 - Pachtbeleid trekt diepe sporen op boerenland

Het kabinet is aan zet om impasse rond geliberaliseerde pacht los te trekken.
Read more

09.03.2018 - Onvrede over pachtveilingen

Pachtveilingen met openbare inschrijving hebben grote impact op pachtprijzen, het areaal van boeren en grondkwaliteit. De kritiek neemt toe.
Read more

07.03.2018 - Overname raakt het hele gezin

De familiekant van bedrijfsopvolging is niet direct een onderwerp waarover boeren het gesprek met elkaar aangaan. Op de gezamenlijke avond van AJK Zwolle/Kampen en LTO Noord West-Overijssel gebeurde dit wel, om zo bij te dragen aan bewustwording over het belang van communicatie in het gezin omtrent bedrijfsovername.
Read more

06.03.2018 - Betaal minder belasting met een partner-bv-structuur

Voor veel bedrijven kan een partner-bv-structuur interessante fiscale voordelen bieden. Zo'n structuur bestaat uit een vof, met als vennoten één of enkele natuurlijke personen en een bv waarvan diezelfde natuurlijke personen aandeelhouder zijn. Deze structuur biedt mogelijkheden om zowel de fiscale voordelen te benutten van een persoonlijke onderneming als van een bv. ABAB ontwikkelde de partner-bv-structuur.
Read more

01.03.2018 - Stelsel van dierrechten onmisbaar

Vorige week was het kort geding over de POR-regeling. Het Ministerie wil vasthouden aan dierrechten om onder het fosfaatplafond te blijven.
Read more

28.02.2018 - Markt fosfaatrechten kabbelt voort

De markt in fosfaatrechten is deze maand een stuk rustiger dan in januari. Veel melkveehouders zijn afwachtend en willen zekerheid over een nieuwe derogatie.
Read more

28.02.2018 - Zestigplussers stoppen voorlopig niet

Handige broers runnen al decennia samen een bedrijf en werken intensief samen met buren.
Read more

28.02.2018 - Rabobank trekt zich verder terug van het platteland

De Rabobank heeft plannen om de organisatie nog sterker aan te passen. In de nieuwe opzet is er sprake van nog 12 regionale hoofdkantoren. Nu zijn dat nog ruim honderd ongeveer gelijkwaardige lokale kantoren.
Read more

12.02.2018 - Geslaagde VASN themamiddag 'kavelruil' op 7 februari 2018

Op woensdag 7 februari jl. vond er de tweede VASN themamiddag 'kavelruil' plaats. Hierbij waren externe deskundigen van o.a. Kadaster en Provincies aanwezig, maar ook een deel van onze leden.
Read more

09.02.2018 - Sleutel lastenaankoop fosfaat ligt bij banken

Bij € 200 per fosfaatrecht en aflossing in 5 jaar, zorgt een extra koe, inclusief 60% jongvee, voor een kleine € 800 aan negatieve kasstroom per jaar. Hierbij is al gerekend met belastingvoordeel.
Read more

05.02.2018 - 'Rechten uit fosfaatbank worden verloot'

Alle fosfaatrechten die uit de fosfaatbank worden uitgegeven, gaan naar grondgebonden melkveehouders. De rechten worden als 'ontheffingen' verleend en hoogstwaarschijnlijk een maal per jaar via loting verdeeld.
Read more

01.02.2018 - Beschikking goed bekeken? Check!

Is de brief over de fosfaatrechten binnen? Controleer deze goed en maak zo nodig bezwaar.
Read more

30.01.2018 - Heiloo bewijst dat kavelruil springlevend is

Kavelruil bestaat al sinds de vroege 20ste eeuw en het instrument is nog springlevend. Dat bewijst de recente ruiling Kooibrug bij Heiloo, die de weg vrijmaakt voor een afrit van de A9 naar het dorp.
Read more

30.01.2018 - Handel in fosfaatrechten

Melkveehouders kunnen vanaf maandag 15 januari bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeven of zij fosfaatrechten willen overdragen aan een ander bedrijf. Maar voor wie is deze handel interessant? Vijf antwoorden op de meest prangende vragen over de verkoop en lease van fosfaatrechten.
Read more

29.01.2018 - Aangifte geldt voortaan voor alle boeren

De btw-landbouwregeling is sinds 1 januari definitief verleden tijd. Alle boeren en tuinders moeten een btw-aangifte indienen bij de Belastingdienst. Dat leidt tot nogal wat vragen. 'We proberen tot zo praktisch mogelijke afspraken met de Belastingdienst te komen', zegt fiscaal deskundige Bert van den Kerkhof.
Read more

29.01.2018 - Proefproces moet pacht en fosfaatrecht ophelderen

Een proefproces tussen een pachter en verpachter moet antwoord geven op de vraag of de grondeigenaar kan meedelen in de winst, als fosfaatrechten worden verkocht.
Read more

29.01.2018 - Proefproces over pacht en fosfaatrecht

Het proefproces tussen een pachter en verpachter moet allerlei rechtszaken voorkomen over de vraag of grondeigenaren kunnen meedelen in de winst bij de verkoop van fosfaatrechten.
Read more

22.01.2018 - Nieuw huwelijksvermogensrecht

Vanaf 1 januari 2018 geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Dat betekent dat echtparen trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Het mogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, is van u samen.
Read more

18.01.2018 - Niet meer samen alles delen

Met ingang van 1 januari is een aantal fiscale veranderingen ingegaan. Hier een selectie van de belangrijkste. Met bovenaan: het huwelijk.
Read more

17.01.2018 - Geen melkvee houden zonder fosfaatrecht

Sinds 1 januari is het stelsel van fosfaatrechten van kracht. Dat betekent gegevens en brieven checken en nadenken over koop of verkoop.
Read more

16.01.2018 - Proefproces over pacht en fosfaatrechten op komst

Een rechtszaak moet duidelijkheid brengen over de vraag: wie is eigenaar van de fosfaatrechten?
Read more

02.01.2018 - 'Ik ga geen zoete broodjes zitten bakken'

Minister Schouten wil er zijn voor de boeren. Maar dat betekent niet dat ze haar oren laat hangen naar de sector. Samenwerking staat centraal.
Read more

02.01.2018 - De transitie van fosfaatreductie naar fosfaatrechten staat voor de deur

Over enkele dagen eindigt de werking van de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Met de uitvoering en de resultaten van de Regeling is de weg vrij gemaakt voor de invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Alles is er op gericht om per 1 januari 2018 - via wijziging van de Meststoffenwet - voor melkvee- en melkveeopfokbedrijven fosfaatrechten in te voeren. Hoe gaat dit in zijn werk?
Read more

18.12.2017 - Mooi instrument, maar niet meer van deze tijd

De landinrichtingscommissie Rijssen sloot vorige week haar werkzaamheden voor de deelgebieden Rectum, Notter-Zuna en Rijssen-West officieel af. Een historische gebeurtenis. Want het was het laatste landinrichtingsproject in Nederland onder de Landinrichtingswet.
Read more

15.12.2017 - Overname betekent veel praten

Bij agrarische bedrijfsovernames gaat het om familiekapitaaloverdracht tegen een veel lagere waarde dan de marktwaarde. Dat vraagt aandacht.
Read more

14.12.2017 - Kavelruil meer extern financieren

GELDERLAND - Stevig, de Gelderse stichting voor kavelruil, is op zoek naar een nieuw verdienmodel. Tegenvallers uit het verleden en veranderde omstandigheden maken het volgens het bestuur noodzakelijk dat aanvullende inkomstenbronnen moeten worden gevonden.
Read more

14.12.2017 - Grondwaarde van zonnepark bepaalt rendement

Er zijn diverse manieren om een zonnepark te exploiteren. De keus om een zonnepark aan te leggen op landbouwgrond kan grote fiscale consequenties hebben. Het is essentieel om die gevolgen vooraf in beeld te brengen en zo nodig afspraken te maken met betrokkenen, zoals familie en de Belastingdienst.
Read more

14.12.2017 - Countus: geen afschrijving op fosfaatrechten

Fosfaatrechten worden voorlopig niet fiscaal afschrijfbaar, meldt Countus. Verder kan er ook in 2017 nog niet worden afgeschreven op de investering in varkens- en pluimveerechten.
Read more

13.12.2017 - Pachtbeleid overheid put grond uit

De overheid rijdt met grondveilingen het eigen duurzaamheidsbeleid in wielen. Het prijsopdrijvend effect dwingt boeren tot intensief landgebruik wat leidt tot verlies van bodemvruchtbaarheid. Zorgen over dit beleid bereikten deze week de Tweede Kamer.
Read more

04.12.2017 - 75 miljoen voor startende jonge boeren

Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor startende jonge boeren. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag officieel bekend gemaakt.
Read more

28.11.2017 - Nieuw agrarisch netwerk geboren

Op 23 november jl. heeft de Netwerkbijeenkomst voor agrarisch specialisten: ‘’Erfpacht: top of strop?’’ plaatsgevonden in Hotel Papendal in Arnhem. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de NVR op initiatief van de NVR, VARA en VASN.
Read more

17.11.2017 - Fosfaatbeleid raakt iedereen

Het fosfaatreductieplan is bijna voltooid, de fosfaatrechten staan voor de deur. Wat is de impact, wat zijn de verwachtingen? Elf boeren in beeld.
Read more

16.11.2017 - Knelgevallen na hoger beroep is in zak en as

Bám! De dreun kwam hard aan voor de fosfaatreductie-knelgevallen Gerben en Ronald Oordt in Biddinghuizen (FL). Op 31 oktober kreeg de Staat in hoger beroep alsnog gelijk: geen vrijstelling van het fosfaatreductieplan. ''Als er niet snel wat gebeurt, is het over en uit met het bedrijf'', vreest Gerben.
Read more

13.11.2017 - Strijd fosfaatreductieplan niet voorbij

Met de uitspraak van het Haagse Gerechtshof zijn vrijstellingen van het fosfaatreductieplan van de baan. De juridische strijd is nog voorbij.
Read more

10.11.2017 - Hof onverwacht hard voor groeier

Melkveehouders die in mei nog werden vrijgesteld van de fosfaatreductieregeling moeten daar nu toch aan voldoen. Het gerechtshof in Den Haag zette deze week in hoger beroep onverwacht een streep door de uitspraak van de kortgedingrechter.
Read more

08.11.2017 - Hek rond fosfaatreductie niet meer wagenwijd open

Melkveehouders konden nagaan dat de overheid zou ingrijpen wanneer de sector na het einde van het melkquotum milieuplafonds zou overschrijden.
Read more

07.11.2017 - Uitspraak treft circa vierduizend melkveehouders

De uitspraak van het Haagse gerechtshof inzake de fosfaatreductieregeling kan indirect zo'n vierduizend melkveehouders treffen. Het fundament onder de lichte toets dreigt door het vonnis te vervallen.
Read more

06.11.2017 - Rutte III, belastingen en het boerenbedrijf

Het kersverse kabinet Rutte III heeft tal van fiscale maatregelen aangekondigd. Wat zijn de gevolgen voor boeren en tuinders?
Read more

03.11.2017 - Overdrager moet loslaten

Juist doordat ouders het bedrijf niet loslaten, bloeit het niet en kan de overname stranden. Meehelpen is prima, bemoeien niet.
Read more

03.11.2017 - Invoering fosfaatrechten nadert snel

Vanaf 1 januari 2018 moeten bedrijven die melkkoeien of jongvee voor melkvee houden fosfaatrechten hebben.
Read more

03.11.2017 - Uitspraak vergroot kans op behoud derogatie

De uitspraak van het Haagse gerechtshof over het fosfaatreductieplan vergroot de kans op het behoud van de derogatie voor de melkveehouderij.
Read more

01.11.2017 - Rechtlijnige kenner van stad en platteland

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe minister van Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio. Bronnen rond het Binnenhof wijzen de Rotterdamse met Brabantse wortels aan als de meest kansrijke kandidate.
Read more

01.11.2017 - Boeren verliezen hoger beroep fosfaatreductie

De Staat heeft in hoger beroep gelijk gekregen in het geschil met melkveehouders over de fosfaatreductieregeling. Het gerechtshof in Den Haag heeft de boeren op alle punten in het ongelijk gesteld.
Read more

01.11.2017 - Eerder vonnis Regeling Fosfaatreductieplan 2017 vernietigd

De Nederlandse staat heeft vandaag in hoger beroep gelijk gekregen in een geschil met melkveehouders over fosfaatreductie. Het gerechtshof Den Haag heeft in kort geding uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de Staat was ingesteld tegen 6 vonnissen van de Haagse rechtbank van 4 mei 2017.
Read more

31.10.2017 - Mestbeleid vanaf 2018 onthuld

Aanpassing van fosfaatnormen, verplichte rijenbemesting in mais op zand en löss en vanggewassen na de teelt van aardappelen zijn onderdelen in plannen voor mestbeleid.
Read more

27.10.2017 - Uitspraak Hof Den Bosch kost veehouders veel geld

Volgens het Gerechtshof in Den Bosch hebben veehouders die niet onder de landbouwregeling vallen, geen recht op een gedeeltelijke teruggave van btw op aanfokkosten.
Read more

24.10.2017 - Landbouwminister krijgt half miljard mee

Geld voor de varkenshouderij en een ambitieus klimaatbeleid zijn opvallende punten in het regeerakkoord. En de landbouwminister komt er.
Read more

23.10.2017 - FrieslandCampina roept leden-melkveehouders op tot bewustwording eigen fosfaatrechten

Het bestuur van FrieslandCampina maakt in een brief zijn leden-melkveehouders bewust van de werking en consequenties van het stelsel van fosfaatrechten. FrieslandCampina doet een beroep op alle leden om niet méér fosfaat te produceren dan de fosfaatrechten die elk melkveebedrijf heeft en de melkaanvoer zoveel mogelijk door het jaar te spreiden. Hiermee wordt ook een mogelijke onbalans tussen melkaanbod en verwerkingscapaciteit voorkomen en daarmee een mogelijke standstill van de melkaanvoer.
Read more

20.10.2017 - RFC waarschuwt voor overproductie melk

FrieslandCampina (RFC) waarschuwt de leden-melkveehouders ervoor om de melkproductie niet te ver op te drijven in 2018. De zuivelaar vreest dat de melkproductie groter zal worden, dan de beschikbare verwerkingscapaciteit en stuurt vandaag, maandag 16 oktober, een brief uit aan leden-melkveehouders.
Read more

12.10.2017 - Vertrouwen is terug

Na slechte jaren staan veehouders er beter voor. Toch kunnen ze niet altijd vooruit. Fosfaatrechten en Brabants beleid staan investeringen in de weg.
Read more

12.10.2017 - SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving

De SGP kijkt met gemengde gevoelens naar het nieuwe regeerakkoord. Volgens de partij is de toonzetting voor landbouwbedrijven positief maar is het onduidelijk wat de nieuwe coalitie wil met de veehouderij en het mestbeleid.
Read more

11.10.2017 - Rutte-III: sector moet zelf zorgen voor koeien in de wei

Onder kabinet Rutte-III komt er geen verplichte weidegang. De sector is er zelf verantwoordelijk voor dat het doel, 80 procent weidegang in 2020, wordt gehaald.
Read more

11.10.2017 - Boer moet forse bijdrage leveren aan klimaatdoel Rutte III

Boeren en tuinders krijgen de komende jaren een forse opgave voor beter landgebruik en minder methaanuitstoot. Zo moeten ze volgens het regeerakkoord van Rutte 3 hun bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.
Read more

11.09.2017 - Fosfaatreductie geslaagd

Boeren die al dan niet gesterkt door juridische procedures meer willen melken zullen ook rekening moeten houden met fosfaatrechten in 2018.
Read more

04.09.2017 - Reductie buiten werking

In twee uitspraken heeft de rechter de fosfaatreductieregeling voor nog eens ongeveer vierhonderd melkveehouders buiten werking gesteld, als zij aan de lichte toets voldoen. Ook andere boeren kunnen hiermee kijken of zij van de regeling kunnen worden uitgezonderd. In ieder geval tot het hoger beroep in september.
Read more

31.08.2017 - Opnieuw vrijstellingen fosfaatreductieplan

Opnieuw zijn boeren door de rechtbank vrijgesteld. De uitspraak geldt in principe voor alle boeren die voor 2 juli 2015 investeerden in groei.
Read more

10.08.2017 - Fosfaatreductieplan opnieuw deels buiten werking

Het fosfaatreductieplan is voorlopig ook voor 3 nieuwe groepen melkveehouders buiten werking gesteld. Dat laat de rechtbank in Den Haag woensdag 9 augustus weten. De rechter draagt de Staat op om een toets te ontwikkelen voor melkveehouders die ook menen dat het fosfaatreductieplan voor hen niet van toepassing is.
Read more

10.08.2017 - Rechter geeft melkveehouders gelijk bij fosfaatreductie

Drie groepen melkveehouders krijgen mogelijk ook vrijstelling van het fosfaatreductieplan 2017. Dat is het gevolg van een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag.
Read more

10.08.2017 - Omgevingswet achter op schema

De nieuwe Omgevingswet kan niet per 1 juli 2019 worden ingevoerd. LTO waarschuwt dat de vergunningverlening aan boeren en tuinders geen nadeel mag ondervinden van het uitstel.
Read more

09.08.2017 - Herziening pachtstelsel: hoe nu verder?

De door staatssecretaris Van Dam benoemde bemiddelaar in het pachtdossier, Sicko Heldoorn, heeft zijn advies uitgebracht. Hij ziet geen mogelijkheid het draagvlak bij partijen op basis van het 'eindakkoord' van Spelderholt te vergroten.
Read more

03.08.2017 - De boer moet weer respect krijgen

Jan Jacob van Dijk wil de economie van het platteland versterken. Boeren mogen weer uitbreiden, maar wel onder voorwaarden.
Read more

03.08.2017 - Brabantse boeren verleggen strijd

Slag om het provinciehuis in Den Bosch is verloren. Het provinciale plan om de veehouderij aan te pakken is aangenomen. Nu komen de rechtszaken.
Read more

02.08.2017 - Generieke korting op fosfaatrechten valt hoger uit

De generieke korting op de fosfaatrechten volgend jaar valt hoger uit dan voorspeld. Oorzaak: de uitzonderingen en knelgevallen.
Read more

02.08.2017 - Goede melkprijs verzacht pijn fosfaatrechten

Nu de definitieve contouren van het fosfaatrechtenstelsel duidelijk zijn, kunnen melkveehouders hun uitgangspositie voor 2018 gaan bepalen. De summiere uitbreiding van de knelgevallenregeling zal vooral bij de uitbreiders voor tegenvallers zorgen.
Read more

02.08.2017 - Revisie bedrijfsopvolgingsregeling

De VLB en LTO Nederland hebben overleg gehad met de Belastingdienst over de bedrijfsopvolgingsregeling.
Read more

02.08.2017 - Kostenbesparing door kavelruil

Verkavelen heeft veel voordelen. Veldkavels die dichter bij huis komen te liggen, dat scheelt in de brandstofkosten
Read more

02.08.2017 - Aantasting onteigeningsrecht

Aantasting onteigeningsrecht is een slecht idee.
Read more

01.08.2017 - Geen zicht op akkoord pachtstelsel

Bemiddelaar Heldoorn ziet geen heil in verdere gesprekken en vindt dat de politiek aan zet is. Verpachters willen verder praten.
Read more

01.08.2017 - Weer om tafel over pachtvragen

'Heel jammer dat een akkoord er niet in zit. Maar we gaan ons wel inzetten om de politiek bouwstenen aan te bieden voor een goede afweging.' Dat zegt Arnold Michielsen, LTO-portefeuillehouder Pacht, over de impasse rond de herziening van het pachtstelsel.
Read more

28.07.2017 - Hoe nu verder met de Brabantse veehouderij?

Veehouders likken hun wonden en maken zich zorgen over de toekomst. ZLTO en de POV ondernemen mogelijk juridische stappen. 'Dit beleid is niet goed voor Brabant en niet voor de rest van Nederland', stelt Eric Douma van LTO Varkenshouderij.
Read more

27.07.2017 - Nog minder melkvee door korting

Voor het grootste deel van de melkveehouders betekent de korting van 8,3 procent op de fosfaatrechten dat zij extra vee moeten wegdoen. Grondgebonden bedrijven, 38 procent van het totaal, zijn vrijgesteld.
Read more

14.07.2017 - Twee kansen voor knelgevallen

Staatssecretaris Van Dam biedt binnen de knelgevallenregeling twee opties: voor nieuw gestarte bedrijven en bedrijven in een buitengewone situatie.
Read more

14.07.2017 - Korting fosfaatrechten 8,3%

Het kortingspercentage voor fosfaatrechten wordt 8,3%. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam woensdag bekendgemaakt.
Read more

13.07.2017 - Korting fosfaatrechten pijnlijk, maar noodzakelijk

'De korting van 8,3 procent op de fosfaatrechten zal veel bedrijven raken. Het blijft een hoog percentage en dat doet melkveehouders pijn', stelt voorzitter Kees Romijn van LTO Melkveehouderij.
Read more

10.07.2017 - Advies over herziening pachtstelsel

Advies van dhr. Sicko Heldoorn, oud-gedeputeerde landbouw van de provincie Friesland, die als bemiddelaar aan de slag is gegaan met de beoogde herziening van het pachtstelsel.
Read more

05.07.2017 - Rekenen aan fosfaatreductie

Nu de rekenregels bekend zijn, kan de sector aan de slag met het fosfaatreductieplan. Een paar duizend euro is op papier zo verdiend.
Read more

05.07.2017 - Wie stopt het hit-and-run boeren?

De krachten van de vrije markt beuken tegen het bolwerk van de beschermde pacht. Zonder (aangepaste) wetgeving een verloren strijd. Maar hoe dan?
Read more

05.07.2017 - Grondgebondenheid moet de kern zijn

Jozias van Aartsen voerder twintig jaar geleden de Wet herstructurering varkenshouderij in. Hij ziet een parallel met de ingreep in de melkveehouderij.
Read more

04.07.2017 - Artikel van de VASN in het Notariaat Magazine

Er waait een nieuwe wind door de VASN. Zo is de beroepsopleiding voor nieuwe leden zwaarder geworden, worden bijeenkomsten met strategische partners georganiseerd en gastcolleges en cursussen gegeven om meer mensen met het specialisme van de agri-notaris kennis te laten maken. 'We geven flink gas', verzekert VASN-voorzitter Joost Verploegen.
Read more

04.07.2017 - Data hoger beroep en gedingen fosfaatreductie bekend

De data voor het hoger beroep en gedingen fosfaatreductie zijn bekend.
Read more

04.07.2017 - Fosfaatrecht moet geactiveerd op bedrijfsbalans

Meer duidelijkheid over hoe fosfaatrechten op de balans moeten worden opgenomen.
Read more

03.07.2017 - Fosfaatrechten nemen laatste horde

De Eerste Kamer gaat akkoord met twee belangrijke wetten voor de melkveehouderij: invoering van fosfaatrechten en grondgebonden groei.
Read more

03.07.2017 - Morrend aan het krimpen

Sinds 1 juni is het jongveegetal voor veel melkveebedrijven niet meer van toepassing. Het jongveegetal blijft echter wel gelden als jongvee ouder dan 35 dagen wordt afgevoerd naar een ander bedrijf in Nederland.
Read more

29.05.2017 - Eerste Kamer stemt in met Wet fosfaatrechten en grondgebonden groei melkveehouderij

Terwijl alle aandacht op dit moment uitgaat naar de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 en de Tweede Kamer daarover met staatssecretaris Van Dam in debat ging, oordeelde de Eerste Kamer min of meer in de luwte over het stelsel van fosfaatrechten en het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij. Beide wettelijke regelingen kregen de instemming van de Eerste Kamer. Aan invoering staat dus niets meer in de weg. Althans voor wat betreft de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Voor de invoering van het stelsel van fosfaatrechten is wel relevant of Nederland in 2018 opnieuw in aanmerking komt voor derogatie van de Nitraatrichtlijn. Dat is nog geen gelopen race. Dat hangt onder andere af van de resultaten die de Regeling fosfaatreductieplan 2017 oplevert.
Read more

29.05.2017 - Kavelruil maakt comeback

De vrijwillige kavelruil maakt na een sterke terugval in 2000-2003 een comeback. In de laatste vijf jaar is gemiddeld 7100 hectare landbouwgrond per jaar via dit instrument overgedragen.
Read more

24.05.2017 - Eerste Kamer keurt invoering fosfaatrechten goed

De invoering van een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij per 1 januari 2018 is formeel rond. De Eerste Kamer nam dinsdag het wetsvoorstel met een kleine meerderheid aan.
Read more

22.05.2017 - Minder korting nodig in fosfaatreductieplan

De fosfaatreductie loopt harder dan verwacht. De derde tranche zal minder dan de maximale 20 procent reductie bedragen en een vierde tranche (met een reductie tot 40 procent) is niet nodig. Dat verwacht staatssecretaris Van Dam.
Read more

15.05.2017 - Kamerbrief MinFin: Fosfaatreductieplan melkveehouders 2017


Read more

15.05.2017 - Staat in beroep tegen uitspraak fosfaatreductie

De Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter waarmee onlangs circa 50 melkveebedrijven zijn uitgezonderd van de fosfaatreductieregeling.
Read more

10.05.2017 - Staat in hoger beroep tegen fosfaatuitspraak

De staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter die onlangs zeventig boeren in het gelijk stelde in hun fosfaatprotest.
Read more

08.05.2017 - Bleker: ‘Derogatie 2017 opgeven zou een schande zijn’

De sector Vee & Logistiek is ook niet gebaat bij de situatie in de melkveehouderij rondom de fosfaatreductie. Daarom geeft voormalig staatssecretaris Henk Bleker zijn visie op de ontstane impasse, in zijn hoedanigheid als voorzitter van Vee & Logistiek.
Read more

08.05.2017 - Rechter kapittelt Staatssecretaris

Op verzoek van biologische, grondgebonden en gangbare melkveehouderijen en een vleesveehouderijbedrijf is de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag gevraagd om de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in kort geding op zijn houdbaarheid te toetsen. Op 4 mei 2017 heeft de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan. De landelijke, regionale en natuurlijk de vakpers heeft uitgebreid verslag gedaan van de uitkomst van het kort geding. U weet daarom al lang hoe het kort geding afliep. De staatssecretaris en de zuivelsector beraden zich. De overwegingen van de rechtbank overstijgen het belang van de bij het kort geding betrokken partijen. Daarom is het zinvol het oordeel van de Voorzieningenrechter onder de loep te nemen.
Read more

05.05.2017 - Rechtbank stelt fosfaatreductieplan deels buiten werking

De rechtbank Den Haag stelt het fosfaatreductieplan deels buiten werking. In ieder geval voor de melkveehouders die hebben meegedaan in een kortgedingprocedure van half april.
Read more

05.05.2017 - Rechter haalt streep door deel fosfaatrechten

Grondgebonden en biologische boeren hebben het kort geding tegen het fosfaatreductieplan gewonnen. Ook boeren die voor de peildatum investeringen deden worden vrijgesteld van de regeling. De rechter in Den Haag stelde alle 52 melkveehouders in de zes aangespannen zaken in het gelijk.
Read more

03.05.2017 - NMV: Van Dam politiek ter verantwoording roepen

De politieke partijen moeten demissionair staatssecretaris Van Dam ter verantwoording roepen, eist de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Zij reageert hiermee op de vrijdag aangekondigde wijziging in het fosfaatreductieplan.
Read more

02.05.2017 - Romijn: Fosfaatregeling complexer maar nog steeds functioneel

Met de laatste wijziging rond de fosfaatregelgeving wordt de regeling complexer voor melkveehouders maar is het nog steeds functioneel om het fosfaatreductiedoel te bereiken. Dit zegt Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.
Read more

02.05.2017 - Regeling fosfaatreductieplan 2017 opnieuw gewijzigd

Kort voor aanvang van het kort geding met betrekking tot de Regeling fosfaatreductieplan 2017 kondigde Staatssecretaris Van Dam aan de Regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Aan de Tweede Kamer is kort daarna ook toegezegd om zeldzame huisdierrassen te ontzien. De beide aangekondigde wijzigingen zijn inmiddels vertaald in een wijziging van de Regeling. Om te voorkomen dat de afvoer van runderen naar niet langer onder de Regeling vallende bedrijven (bijvoorbeeld afvoer van jongvee naar jongveeopfokbedrijven) als reductie geldt, wordt een nieuw begrip geïntroduceerd: het jongveegetal. De Regeling wordt er niet overzichtelijker op. Wat zijn de kernaanpassingen in de Regeling?
Read more

25.04.2017 - Rechter buigt zich over fosfaatzaken

In Den Haag zijn drie kortgedingprocedures gevoerd tegen de fosfaatreductiemaatregelen. Op 4 mei volgen de uitspraken in deze zaken.
Read more

18.04.2017 - Fosfaatreductie melkvee: een turbulente week

Een selectie van door de Regeling fosfaatreductieplan 2017 getroffen bedrijven en de staatssecretaris van economische zaken ontmoetten elkaar op 12 april 2017 voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Inzet van de veehouders was om de Regeling vanwege onmiskenbare onverbindendheid buiten werking te doen stellen. Dit kort geding was echter zeker niet de enige ontwikkeling in het lastige en complexe dossier over groeiregulering van de melkveehouderij. Opnieuw liet de staatssecretaris de Tweede Kamer (in twee afzonderlijke brieven) weten de Regeling te gaan aanpassen. Enkele dagen eerder deed de staatssecretaris verslag van de bespreking van dit onderwerp in de vergadering van het Nitraatcomité op 29 maart 2017. En tot en met 1 april kon een verzoek worden gedaan om verhoging van het referentieaantal vanwege bijzondere omstandigheden. Hoe gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daarmee om?
Read more

13.04.2017 - Roelof Joosten: kans op verplichte weidegang reëel

FrieslandCampina acht de kans op verplichte weidegang op termijn reëel. Dat zegt topman Roelof Joosten in het Financieele Dagblad.
Read more

12.04.2017 - 4 mei uitspraak in kort geding fosfaatreductieplan

De Haagse rechtbank verwacht op 4 mei uitspraak te doen in de procedures die zijn gevoerd over het fosfaatreductieplan voor de rundveehouderij.
Read more

04.04.2017 - Eerste Kamer akkoord wetsvoorstel beperking huwelijksgemeenschap

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer gisterenmiddag met de kleinst mogelijke meerderheid (38 voor en 37 tegen) ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels, Recourt en Van Oosten om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd partners te beperken (33987).
Read more

30.03.2017 - Fosfaat juristenvoer in pachtwereld

Het juridisch getouwtrek tussen pachters en verpachters over eigendom van fosfaatrechten is losgebarsten. De reden? Er is veel geld mee gemoeid. Willem Bruil, specialist agrarisch recht en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, schat in dat de pachter een sterker verhaal heeft. ''Rechtspraak is onvermijdelijk.''
Read more

27.03.2017 - Stoppersregeling melkveehouders rammelt

Met een ”stoppot” voor melkveehouders stuurt de overheid duizenden koeien naar de slacht. Een in elkaar geknutselde maatregel die niet zonder risico’s is, betoogt Annie Schreijer-Pierik.
Read more

28.02.2017 - Fosfaatreductie lastige puzzel

Het verkleinen van de rundveestapel kan beginnen. Alle regelingen zijn bekend. Het blijft wel een hele puzzel.
Read more

28.02.2017 - Bedrijfsontwikkeling dankzij grondruil

Grondruil kan planologische problemen oplossen die zich voordoen bij bedrijfsgroei. Dat geeft een agrarisch bedrijf de kans zich verder te ontwikkelen.
Read more

27.02.2017 - De veehouderij onder vuur

Deze week sprak de provincie Brabant de zorg uit, dat er zoveel boeren stopten in hun provincie, 500 Veehouders gaven aan te willen stoppen met hun bedrijf, de inschrijving op de subsidie voor melkveehouders om hun vee af te stoten werd ruim overschreven en het aantal zelfdodingen in de agrarische sector nam de laatste weken een vlucht. Hoe zou het toch komen dat zo ontzettend veel boeren het niet meer zien zitten?
Read more

27.02.2017 - Romijn: weidegang-ommezwaai Kamer teleurstellend

De Tweede Kamer heeft gisteren alsnog ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren om weidegang wettelijk te verplichten. Op 14 februari werd de motie van Esther Ouwehand nog verworpen door de Kamer. LTO-vakgroepvoorzitter Kees Romijn noemt het teleurstellend dat de Kamer binnen 9 dagen zo'n ommezwaai maakt.
Read more

17.02.2017 - Pachtgevecht om fosfaatrecht

Grondbezitters dreigen met een golf aan rechtszaken als melkveehouders die stoppen niet een deel van hun fosfaatrechten afstaan aan hun verpachters.
Read more

13.02.2017 - Stoppersregeling: € 276 per kalf en € 636 per pink

Deelnemers aan de stoppersregeling krijgen niet alleen een premie voor melkkoeien, maar ook voor jongvee. De premiebedragen zijn € 1.200 per koe, € 276 per kalf en € 636 per pink. Per koe kunnen 0,44 kalveren en 0,36 pinken worden aangemeld voor de regeling.
Read more

10.02.2017 - Geen discussie meer over perceelsgrens

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BTG) moet in één overzichtelijke kaart duidelijk maken hoe perceelsgrenzen in Nederland lopen. Vanaf 2018 moet deze registratie gaan gelden. Dat raakt agrariërs direct. Daarom is LTO Nederland er nauw bij betrokken.
Read more

10.02.2017 - Verpachters willen afspraken rond fosfaatrechten

Goede afspraken zijn nodig rond het eigendomsrecht van fosfaatrechten, vindt Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Als een pachter deelneemt aan de stoppersregeling, blijft er een melkveebedrijf over zonder fosfaatrechten. Dat bemoeilijkt een nieuwe pacht.
Read more

09.02.2017 - Aan de slag met fosfaatplan

Het fosfaatreductieplan kan doorgaan. De melkveestapel moet snel krimpen. De derogatie over 2017 is binnen, maar moet nog verdiend worden.
Read more

09.02.2017 - Fosfaatreductie bedreigt Nb-vergunning

De fosfaatreductieplannen voor melkveehouders hebben onverwachte bij-effecten voor reeds toegekende natuurwetvergunningen.
Read more

08.02.2017 - Lusten landgoed groter dan lasten

Landgoederenzone Dalfsen biedt kansen voor verschillende vormen van bedrijvigheid.
Read more

08.02.2017 - Meer melkveehouders in problemen

Voor een groep melkveehouders zijn zorgelijke tijden aangebroken nu de gevolgen van het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten duidelijk worden. De scherpere financieringseisen van banken helpen ook niet mee. 'Sommigen worden in 2017 al zo geslacht dat ze 2018 niet meer halen.'
Read more

06.02.2017 - Brussel akkoord met fosfaatreductieplan

De Europese Commissie gaat akkoord met het fosfaatreductieplan van de Nederlandse zuivelsector.
Read more

06.02.2017 - Derogatie 2017 behouden

Nederland behoudt de derogatie voor 2017. Daarover bereikte staatssecretaris Van Dam vrijdagavond overeenstemming met de Europese Commissie.
Read more

03.02.2017 - Meer melkveehouders in problemen

Voor een groep melkveehouders zijn zorgelijke tijden aangebroken nu de gevolgen van het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten duidelijk worden.
Read more

03.02.2017 - Melkveehouder dreigt natuurwetvergunning te verliezen door fosfaatreductie

Melkveehouders dreigen hun aangevraagde natuurbeschermingswetvergunningen voor bedrijfsuitbreiding te verliezen door de fosfaatreductieplannen in 2017.
Read more

03.02.2017 - Snel krimpen of toch die solidariteitsheffing betalen?

Elk moment kan het fosfaatreductieplan er liggen. De hoofdmoot is wel bekend, het wachten is op details.
Read more

02.02.2017 - Fosfaatreductie enkel via GVE-regeling

Het fosfaatreductieplan nadert zijn voltooiing. Veel is al duidelijk, maar er zijn ook nog steeds wijzigingen. De melkgeldregeling verdwijnt nu.
Read more

01.02.2017 - Pachtbedrijven onder druk

Grond is schaars en nieuwe langjarige pacht wordt weinig uitgegeven. Dat bedreigt de toekomst van pachtbedrijven en het drijft de pachtprijzen op.
Read more

31.01.2017 - Pachtbedrijf sterft uit

Reguliere pacht is qua areaal te belangrijk om teloor te laten gaan. Het is zaak de pachtsystematiek te herijken.
Read more

31.01.2017 - Samen met gemeente en Stivas zorgen we voor perspectief

Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland is nauw betrokken bij de herinrichting van het Wieringerrandmeer. Twee jaar geleden toonde hij zich verheugd over de eerste twee kavelruilen, die een domino-effect teweeg moesten brengen.
Read more

30.01.2017 - Prangende vragen over fosfaatreductieplan

Snel krimpen of toch solidariteitsheffing betalen? Vragen en antwoorden over fosfaatreductieplan.
Read more

27.01.2017 - Stichting Netwerk Boerenkans Achterhoek | interview Ans Post

Boeren die met hun bedrijf om welke reden dan ook in nood verkeren, komen daar lang niet altijd mee naar buiten. ''De drempel om te praten over problemen is voor veel agrarische ondernemers te hoog'', stelt Ans Post, voorzitter van de stichting Netwerk Boerenkans Achterhoek. ''Om die reden willen wij erfbetreders mobiliseren om signalen op te pakken en deze binnen ons netwerk terug te koppelen. Zodat boeren sneller de hulp krijgen die ze nodig hebben.''
Read more

27.01.2017 - Netwerk Grondig bezorgd over derogatie

Netwerk Grondig maakt zich ernstig zorgen over het behoud van derogatie voor de Nederlandse melkveehouderij.
Read more

23.01.2017 - Mooie woorden, nog geen euro's

De positie van de boer in de keten kan worden versterkt, aldus het rapport-Veerman. De Europese Commissie studeert op wetgeving. De prijsvorming moet inzichtelijker worden.
Read more

17.01.2017 - Het fosfaatreductieplan gaat werken

Het melkveefosfaatdossier zorgt voor verdeeldheid. Toch wist LTO-voorman Kees Romijn resultaat te boeken. ''Het leek soms bijna onmogelijk.''
Read more

16.01.2017 - Fosfaatdossier dwarsboomt doelen weidegang

Het aantal bedrijven dat weidegang toepast is afgelopen seizoen licht gestegen, maar een daling lijkt gezien het fosfaatdossier niet te voorkomen.
Read more

16.01.2017 - Fosfaatreductiejaar 2017

Ondanks een goede melkprijs zal 2017 veel veehouders hoofdbrekens opleveren.
Read more

16.01.2017 - Handel in fosfaatrechten komt weer los

Het fosfaatrechtenstelsel werd vorige maand bij wet bekrachtigd. Het zorgt voor een voorzichtige opleving van de handel in fosfaatrechten.
Read more

09.01.2017 - Derogatie vrijwel zeker veilig

Het is vrijwel zeker dat de derogatie voor 2017 behouden blijft. Dit maakt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij op uit signalen die hij krijgt vanuit Brussel.
Read more

03.01.2017 - Brief Staatssecretaris aan Tweede Kamer: maatregelenpakket fosfaatreductie

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, schreef op 30 december 2016 een brief aan de Tweede Kamer met het onderwerp 'maatregelenpakket fosfaatreductie'.
Read more

02.01.2017 - Borging plan ZuivelNL met ministeriële regeling landbouwwet

Staatssecretaris Martijn van Dam werkt aan een borging van het fosfaatreductieplan van ZuivelNL in de vorm van een ministeriële regeling. Dat laat hij aan de kamer weten in de vorm van een brief.
Read more

28.12.2016 - Fosfaatstelsel eerlijker en evenwichtiger

De Tweede Kamer wil boeren die nog plaatsingsruimte hebben volledig compenseren voor de generieke korting. Ook komt ze tegemoet aan bedrijven die in de problemen komen als ze niet als knelgeval erkend worden. De korting zal echter niet boven de 8 procent uitkomen, verwacht LTO Nederland.
Read more

27.12.2016 - Pacht: bedrijfsmatige landbouw

Sinds 2007 is in de wettelijke regeling over pacht (titel 7.5 Burgerlijk Wetboek) opgenomen dat er alleen sprake is van pacht als het gepachte wordt gebruikt voor een bedrijfsmatige exploitatie van een landbouwbedrijf.
Read more

27.12.2016 - VASN op de beurs in het najaar 2016

In het najaar van 2016 heeft de VASN op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg, Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem en de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs in Leeuwarden gestaan.
Read more

20.12.2016 - Fosfaatrechten stap dichterbij

Het wetsvoorstel fosfaatrechten is aangenomen door de Tweede Kamer. Nu is er wat meer duidelijkheid voor de melkveehouderij. De feiten op een rij.
Read more

19.12.2016 - Fosfaatreductieplan zuivel biedt ruimte aan groeiers

Het fosfaatreductieplan van de zuivelsector gaat via twee sporen werken: een melkgeldregeling en een GVE-reductieregeling. Het stelsel biedt ruimte voor nieuwe bedrijven of groeiende bedrijven om tegen een premie uit te breiden.
Read more

14.12.2016 - Kamer akkoord met fosfaatrechten

Onder voorwaarde dat (bijna-) grondgebonden bedrijven ontzien worden bij de generieke korting, steunt de Tweede Kamer de fosfaatrechten.
Read more

13.12.2016 - Voldoende vermogen, toch failliet

Nu de melkprijs stijgt, lijken de ergste zorgen in de melkveehouderij voorlopig voorbij. Toch valt het woord 'faillissement' steeds vaker.
Read more

12.12.2016 - Korten op fosfaatrechten op drie manieren

Tegelijk met de invoering van fosfaatrechten voor melkveebedrijven in 2018 wordt een zogenoemde generieke korting toegepast. Voor welke bedrijven geldt deze korting en op welke wijze worden melkveehouders zonder onbenutte fosfaatruimte in 2015 gekort?
Read more

09.12.2016 - Tweede Kamer gepikeerd over optreden Van Dam

Kamerleden van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP zijn gepikeerd over het optreden van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) over de staatssteunkwestie. Dat blijkt uit de negen pagina's vragen die de partijen hebben gesteld over de staatssteunkwestie.
Read more

09.12.2016 - Fosfaatrecht geen 4.000 tot 5.000 euro waard

Fosfaatrechten zijn straks geen 4.000 tot 5.000 euro per koe waard. Banken willen fosfaatrechten kort financieren. Dat betekent een aflossingstermijn van 5 tot 7 jaar. Daar past een waarde van ongeveer 1.500 euro eerder bij.
Read more

08.12.2016 - Rabo: grondgebonden bedrijven dupe van bankregels

Grondgebonden akkerbouw en de melkveehouderij worden de dupe van doorvoering van nieuwe bankenregels. Directeur Food & Agri Ruud Huirne van de Rabobank roept Europarlementariërs op maximale invloed aan te wenden, om banken meer vrijheid te geven in de kredietverlening.
Read more

08.12.2016 - Overzicht belangrijkste aanpassingen fosfaatrechtenwet

Dinsdag stemde de Tweede Kamer over de wet grondgebondenheid melkveehouderij (die nog door de toenmalige staatssecretaris Dijksma was opgesteld) en de fosfaatrechtenwet van de huidige staatssecretaris, Martijn van Dam. Melkvee.nl zet de belangrijkste aanpassingen nog een keer op een rij.
Read more

07.12.2016 - Kamer akkoord met fosfaatrechten

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in 2018.
Read more

05.12.2016 - Ruim helft heeft geen opvolger

De bedrijfsopvolgingscijfers van CBS blijken minder dramatisch dan gedacht. Zo is het percentage opvolgers hoger dan tien jaar geleden.
Read more

02.12.2016 - Fosfaatrechten: grondgebonden bedrijf ontzien

De Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel voor invoering van fosfaatrechten. De wet wordt wel aangepast zodat grondgebonden bedrijven en bedrijven met een klein fosfaatoverschot worden ontzien bij de generieke korting die in 2018 wordt doorgevoerd.
Read more

30.11.2016 - Fosfaatplan zuivelsector ontziet niet-groeiers

De zuivelsector zal melkveebedrijven die niet of nauwelijks zijn gegroeid, zoveel mogelijk ontzien bij de maatregelen om de fosfaatproductie te verminderen.
Read more

25.11.2016 - Van Dam blijft vaag over inzet in Brussel

Staatssecretaris van Dam weigert de Tweede Kamer precies te vertellen met wie hij persoonlijk in Brussel heeft gesproken om de derogatie voor Nederland te behouden.
Read more

24.11.2016 - Recensie Ans Post over proefschrift Kavelruil, Europees Tijdschrift Agrarisch Recht

De recensie van Ans Post over het proefschrift Kavelruil is internationaal gegaan. U kunt deze vinden in het Europees Tijdschrift over Agrarisch Recht.
Read more

21.11.2016 - Grond kopen is voor steeds minder boeren weggelegd

Grond kopen is voor steeds minder boeren weggelegd. Ze willen wel, maar krijgen de financiering niet rond. Verdere prijsdaling wordt verwacht.
Read more

21.11.2016 - Gemiddeld 10 koeien inleveren per bedrijf

Op basis van het vandaag afgesproken fosfaatreductieplan zal elk melkveebedrijf gemiddeld 10 tot 11 koeien moeten inleveren, zo rekent voorzitter Kees Romijn (foto) van de LTO-vakgroep Melkveehouderij voor.
Read more

18.11.2016 - Maatregelenpakket fosfaatreductie bekend

Het maatregelenpakket waarmee in 2017 onder het fosfaatplafond moet worden gekomen, is bekendgemaakt. Het voorziet in een fosfaatdaling van in totaal 8,2 miljoen kilo. Daarvan wordt naar verwachting 1,7 miljoen kilo via het voerspoor bereikt, 2,5 miljoen via een stoppersregeling en 4 miljoen via een zuivelplan.
Read more

17.11.2016 - Van Dam: principeakkoord over fosfaatvermindering

Er is een principeakkoord over het totaalpakket voor de vermindering van de fosfaatproductie in de melkveehouderij in 2017. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) na een urenlang overleg met vertegenwoordigers van de zuivelsector.
Read more

15.11.2016 - Geen akkoord is beter dan een slecht akkoord

Pachters en verpachters komen niet tot een nieuw pachtakkoord waar beide partijen mee uit de voeten kunnen. Een gesprek met Piet van der Eijk van de Bond van Landpachters.
Read more

11.11.2016 - Uitstel fosfaatrechten door verschil in visies

Langzaam worden steeds meer details bekend over het fosfaatrechtenstelsel. Verschil van inzicht tussen Nederland en Brussel veroorzaakte uitstel.
Read more

09.11.2016 - Alle ballen op de koplopers sector

Alleen steun voor de 30% koplopers in duurzame veehouderij en nationaal regisseur verduurzaming moeten de duurzaamheidsslag vlot trekken.
Read more

04.11.2016 - Van Dam werkt aan plan voor behoud derogatie

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken (EZ) en LTO-voorzitter vakgroep melkveehouderij Kees Romijn hopen dat er eind volgend week op een speciale derogatietop een eerste plan ligt om de derogatie te behouden. Daarbij zullen het ministerie van EZ, LTO Nederland, de zuivelsector en andere belanghebbenden moeten samenwerken.
Read more

02.11.2016 - Negatief marktsentiment aanleiding om te werken aan zichtbaarheid

Het marktsentiment in de veehouderij is momenteel vrij negatief. Sommige bedrijven besluiten om deelname aan een beurs daarom te laten schieten. Voor anderen is zo'n dipje een goed moment om een stand bij de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg in te richten. ''Juist nu werken aan zichtbaarheid''.
Read more

02.11.2016 - Verlies derogatie komt op 480.000 melkkoeien

Of Nederland de derogatie verliest of behoudt, de melkveehouderij betaalt een prijs. Behoud kost pakweg 175.000 runderen om onder het fosfaatplafond te blijven. Verlies komt neer op de productie van 480.000 melkkoeien en dan ook nog een 'sneeuwbaleffect'.
Read more

01.11.2016 - Noodzaak dringt door tot sector

De melkveehouderij is ervan doordrongen dat het zelf weer onder het fosfaatplafond moet komen. De sector heeft daardoor maar weinig harde maatregelen tot zijn beschikking.
Read more

31.10.2016 - Sector heeft duurzame roerganger nodig

Een nationaal regisseur moet de leiding krijgen over de verduurzaming van de veehouderij. Voorlopers in de sector moeten daarnaast worden bevoordeeld bij het verdelen van subsidies en leningen. De verduurzaming van de veehouder moet door deze ingrepen een flinke duw in de rug krijgen.
Read more

27.10.2016 - Worsteling voor vermindering fosfaat

Derogatie behouden vereist minder fosfaatproductie in 2017. Verkenning van acht opties leert dat dit een bijna onmogelijke opgave is.
Read more

27.10.2016 - Schrappen van beursdag hoeft niet

Het aantal intensieve veehouders daalt. Dat heeft ook zijn weerslag op beursbezoek. Dit jaar wordt voor de twintigste keer de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) gehouden in Hardenberg. In een vrijwel ongewijzigde formule met als steekwoorden: gezellig, relatiebeheer, eten en drinken. Wat vinden standhouders?
Read more

26.10.2016 - Nu actie vereist voor derogatie

Sectorbreed klinkt de roep om snel met ingrepen te komen die ervoor zorgen dat de derogatie voor Nederland behouden blijft. Zuivelsector én overheid moeten daarbij de regie in handen nemen.
Read more

25.10.2016 - Waarschuwing na fosfaatrechten debacle

„Wat te doen nu de sector op zijn kop staat en niemand meer weet waar hij of zij aan toe is? Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Geef alleen geld uit als dat echt nodig is, bezuinig op jongvee en voer ‘minder efficiënte’ koeien sneller af”, zo is de aanbeveling van Niek Groot Wassink werkzaam bij DLV Advies. „Daarentegen is het hoog tijd dat we niet meer over ons heel laten lopen, het tij moet keren.”
Read more

25.10.2016 - Sector moet verantwoordelijkheid nemen, ook de veevoerindustrie

De hele sector moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook de veevoerindustrie, nu voor Nederland de derogatie op het spel staat als de veehouderij niet onder het fosfaatplafond komt.
Read more

24.10.2016 - Melkveesector is zelf weer aan zet

De afwijzing van het stelsel van fosfaatrechten is een schok voor de Nederlandse melkveehouderij. De overheid slaagt er zo niet in om de fosfaatproductie onder het plafond te brengen. Volgens staatssecretaris Martijn van Dam moeten de boeren het nu zelf oplossen. Maar drie jaar geleden is de sector daar ook niet in geslaagd.
Read more

24.10.2016 - De derogatie is nu ver weg

Door het uitstel van het fosfaatrechtenstelsel staat de derogatie op het spel. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) zegt dat de sector nu zelf aan zet is om in 2017 weer onder het fosfaatplafond te komen.
Read more

24.10.2016 - 'Verraste' Van Dam onder vuur

Kamerleden en LTO Nederland zijn verbolgen over het uitstel met een jaar van het fosfaatrechtenstelsel.
Read more

19.10.2016 - Invoering fosfaatrechten uitgesteld naar 1 januari 2018

Door een Brussels 'nee' is invoering van de fosfaatrechten een jaar uitgesteld. De derogatie is onzeker. De veehouderij is in rep en roer.
Read more

19.10.2016 - Column Pieter Jan Thibaudier (melkveehouder) over uitstel fosfaatrechten

De fosfaatrechten worden met een jaar uitgesteld en de derogatie staat op de helling.
Read more

19.10.2016 - Gevaarlijke chaos door uitstel fosfaatrechten

Staatssecretaris Van Dam heeft kennelijk verzuimd tijdig in Brussel te checken of de invoering van het fosfaatrechtenstelsel wel strookt met Europese regels.
Read more

18.10.2016 - Fosfaatwet onder vuur van juristen

De Fosfaatwet rammelt, stelt advocate Jacoline Kroon. Kritiek van de RvS werd genegeerd. Beperkte knelgevallenregeling is juridisch niet houdbaar.
Read more

18.10.2016 - Bond van Landpachters wil snel oplossing pachtdiscussie

De Bond van Landpachters (BLHB) wil dat staatssecretaris Martijn van Dam hun eerdere plan over herziening van het pachtstelsel direct gaat invoeren. Een brief met deze strekking ligt op de deurmat van Van Dam. Van Dam heeft eerder al aangegeven een bemiddelaar aan te wijzen om de pachtdiscussie weer vlot te trekken. Wie het wordt, is nog niet bekend.
Read more

17.10.2016 - Onderzoek Hogeschool Windesheim naar familiekant van bedrijfsovername

De familie Waterink doet mee aan het onderzoek van Hogeschool Windesheim naar de familiekant van bedrijfsovername. 'Door het onderzoek praten we op gezette tijden met elkaar over wat bedrijfsovername betekent in het gezin', zegt Albert Waterink.
Read more

17.10.2016 - Brief Staatssecretaris aan Tweede Kamer inzake wijziging Meststoffenwet

Martijn van Dam, Staatssecretaris van Economische Zaken, heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer om toelichting te geven bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.
Read more

17.10.2016 - Invoering fosfaatrechten jaar uitgesteld

De invoering van het fosfaatrechtenstelsel wordt met een jaar uitgesteld, naar 2018. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Hij is genoodzaakt het wetsvoorstel fosfaatrechten aan te passen, omdat het huidige voorstel niet voldoet aan de Europese eisen voor staatssteun.
Read more

14.10.2016 - Fosfaatrecht doet iedereen pijn

Staatssecretaris Van Dam houdt de knelgevallenregeling en de compensatie grondgebonden bedrijven beperkt om de generieke korting zo laag mogelijk te houden.
Read more

14.10.2016 - Fosfaatrechten een jaar uitgesteld

De invoering van de fosfaatrechten wordt met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2018. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam donderdag in een brief aan de tweede kamer.
Read more

13.10.2016 - Het boerenbedrijf is een way of life

'Als agri-notaris ben je zowel een specialist als een generalist', vindt bestuurslid Govert Jan Hoogenboom van de Vereniging voor Agrarische Specialisten in het Notariaat (VASN).
Read more

11.10.2016 - Stivas en Kadaster partners

Stivas en het Kadaster gaan nauw samenwerken bij projecten voor agrarische structuurverbetering. Beide organisaties tekenen hiervoor deze maand een samenwerkingsovereenkomst.
Read more

03.10.2016 - Wegwijs in woud van mestregels

Een grote veedichtheid, intensief grondgebruik en aanscherping van milieueisen hebben het Nederlandse mestbeleid doen uitdijen tot een ongekende berg regels.
Read more

03.10.2016 - Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: Tweede Kamer aan zet

Bij brief van 8 september heeft staatssecretaris Van Dam het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer is druk doende met de voorbereiding van de inhoudelijke behandeling en heeft de schriftelijke voorbereidingsronde al afgerond.
Read more

03.10.2016 - Kamer komt met suggesties over fosfaatrechten

De Tweede Kamer is met een schriftelijke vragenronde officieel begonnen met de behandeling van het wetsvoorstel fosfaatrechten.
Read more

27.09.2016 - Profileren wordt steeds belangrijker - interview met Ans Post in BMN Vakbond

Ans Post (bestuurslid VASN) is geïnterviewd door de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN Vakbond).
Read more

27.09.2016 - Generieke korting wetsvoorstel Fosfaatrechten slechts een onzekerheid

De inhoud van het wetsvoorstel Fosfaatrechten voor melkvee is bijna 2 weken oud. Ultieme duidelijkheid is er voorlopig nog niet over de fosfaatrechten voor melkvee. Dat vanaf 1 januari 2017 de wet van kracht wordt lijkt vrij zeker. Er is veel te doen over de generieke korting.
Read more

26.09.2016 - Einde gezinsbedrijf is in zicht

Het verhaal van José Bongen-Hartemink uit Heelweg vorige week om het melkveebedrijf te verkopen sloeg in als een bom. Zij en haar echtgenoot zagen geen perspectief meer. Begrijpelijk gezien wat er de laatste jaren op de sector is afgekomen.
Read more

26.09.2016 - Melkveehouderij in de rats over fosfaatrechten

Melkveehouders zijn geschrokken van het wetsvoorstel fosfaatrechten. Mede hierdoor verwachten Rabobank en LTO een golf van bedrijfsbeëindigingen.
Read more

10.08.2016 - De nieuwe groeimethode

De grondgebondenheidseis drijft melkveehouders en akkerbouwers in elkaars armen. Vergaande samenwerking levert winst voor beiden op.
Read more

10.08.2016 - Veehouders vinden de rem niet

De AMvB grondgebonden groei melkveehouderij zou dit jaar al een eerste rem zetten op het aantal dieren. Toch kwamen er in het eerste kwartaal nog 12.000 koeien bij.
Read more

09.08.2016 - Pachtpartijen nog eens om tafel

Alle partijen die eerder betrokken waren bij gesprekken over vernieuwing van het pachtstelsel, gaan opnieuw met elkaar om tafel. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil dat er een breedgedragen akkoord komt.
Read more

29.06.2016 - Obligatoire rechten niet vervallen door titelzuiverende werking van ruilverkaveling

V heeft in 2001 een perceel grond overgedragen aan K. In de betreffende leveringsakte is onder meer een vergoedingsregeling inclusief kettingbeding en boeteclausule ten gunste van V opgenomen voor het geval in de toekomst specie wordt gewonnen uit het perceel. Thans stelt V voor de Rechtbank dat K de boete is verschuldigd omdat K het perceel heeft overgedragen aan een derde zonder in de leveringsakte het speciebeding en kettingbeding op te nemen. Als verweer voert K onder meer aan dat het perceel in 2006 is betrokken bij een ruilverkaveling zodat door de titelzuiverende werking het kettingbeding is vervallen.
Read more

13.06.2016 - Melkveehouders ontvangen dit najaar overzicht fosfaatrechten

Dit najaar ontvangen alle melkveehouders van RVO.nl een overzicht met het aantal toegekende fosfaatrechten. Het wetsvoorstel fosfaatrechten ligt voor advies bij de Raad van State. Na het zomerreces wordt het behandeld door de Tweede Kamer, tegelijk met het wetsvoorstel Grondgebonden groei.
Read more

13.06.2016 - Vrij ondernemerschap van boeren wankelt

Duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid. Het woord valt geregeld tijdens het vraaggesprek met Jan Jacob van Dijk, Gelders provinciebestuurder en verantwoordelijk voor vitaal platteland (natuur, landbouw), recreatie en toerisme en energietransitie. Boeren zijn nodig om aan de Europese duurzaamheidsdoelen in 2020 te voldoen, meent Van Dijk. Een nieuw Gelders duurzaam landbouwbeleid - het Plussenbeleid - ligt daarom ter goedkeuring bij de Gelderse Staten. Als het aan Van Dijk ligt, gaat per 2017 het nieuwe veehouderijbeleid in.
Read more

07.06.2016 - Boer moet meer doen voor subsidie

Staatssecretaris Martijn van Dam wil het Europees landbouwbeleid meer richten op innovatie en maatschappelijke diensten.
Read more

06.06.2016 - Grond kwijt zonder het te weten

Grondeigenaren moeten na invoering van de Omgevingswet in 2018 op hun hoede zijn. De grond kan dan zonder rechterlijke toetsing onteigend worden als niet op tijd bezwaar is gemaakt.
Read more

06.06.2016 - Forse stijging pachtnormen in 2016

De pachtprijs stijgt fors in melkveegebieden en gebieden met zetmeelbedrijven. Alleen in de IJsselmeerpolders en Zuidwest Nederland daalt de pachtprijs.
Read more

31.05.2016 - VASN op de Land- en Tuinbouwbeurs in Zelhem

VASN is vertegenwoordigd op de Land- en Tuinbouwbeurs in Zelhem op 31 mei, 1 juni en 2 juni 2016. Op deze beurs wordt aan agrarisch ondernemers duidelijk gemaakt dat er agrarisch specialisten zijn in het notariaat en dat het belangrijk is om naar een dergelijke specialist te gaan. Dit zorgt voor meer bekendheid van VASN bij (agrarisch) ondernemers.
Read more

13.05.2016 - Impasse in pachtersland

Prijsregulering of niet? Daarover gaapt een kloof tussen pachters en verpachters. Gevolg: voorlopig geen nieuw pachtbeleid, terwijl dat wel nodig is.
Read more

11.05.2016 - Pacht: Den Haag aan zet

Het ministerie gaat de resultaten van het 'Akkoord van Spelderholt' bestuderen. "We hopen wel dat alle partijen alsnog aan boord komen'', laat een woordvoerder van staatssecretaris Martijn van Dam weten.
Read more

11.05.2016 - Regeling voor knelgevallen wringt al

Gedupeerde melkveehouders krijgen compensatie bij de toekenning van fosfaatrechten. Maar waar haalt Van Dam de benodigde kilo's fosfaat vandaan?
Read more

10.05.2016 - Eindakkoord over pachtrecht

Belangenorganisaties van pachters en verpachters hebben een eindakkoord bereikt over de herziening van het pachtrecht. Daarmee kan het vorig jaar vastgelopen Akkoord van Spelderholt toch als een compleet pakket worden voorgelegd aan de politiek.
Read more

10.05.2016 - Pachtorganisaties blokkeren nieuw Akkoord van Spelderholt

Bond van Landpachters en NAJK zijn het niet eens met herziening pachtstelsel.
Read more

26.04.2016 - Meldpunt grondverlies heeft effect

De AMvB grondgebonden groei melkveehouderij gaat uiteindelijk over in een wet. Deze week is er een wijziging op het wetsvoorstel voor de AMvB naar de Tweede Kamer gestuurd.
Read more

26.04.2016 - Geen afroming fosfaatrecht bij overdracht in familie

Afroming van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdracht in de familie lijkt van de baan. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil dat opnemen in het wetsvoorstel voor de invoering van fosfaatrechten voor melkvee.
Read more

25.04.2016 - Geen afroming fosfaatrechten

Staatssecretaris Martijn van Dam gaat weinig wijzigen aan zijn wetsvoorstel voor melkveefosfaatrechten dat voor de zomer naar de kamer gaat.
Read more

22.04.2016 - Nieuw pachtakkoord: LTO voor, NAJK tegen

Belangenorganisaties van pachters en verpachters hebben vrijdag alsnog een akkoord bereikt over de herziening van het pachtrecht. LTO behoort bij de ondertekenaars van het eindakkoord. BLHB (Bond van Landpachters en eigen grondgebruikers) en het NAJK stemden tegen.
Read more

21.04.2016 - Mogelijk geen afroming bij grondgebonden bedrijven

Staatssecretaris Van Dam zet erop in dat grondgebonden bedrijven netto geen fosfaatrechten hoeven af te romen. Dat vertelde hij donderdag tijdens het melkveedebat aan de Tweede Kamer.
Read more

20.04.2016 - Vragen en antwoorden over fosfaatrechten

WAT is de impact van fosfaatrechten voor mijn bedrijf? Dat was de insteek van het webinar Fosfaatrechten voor melkveehouders op 24 maart. Tijdens deze studiebijeenkomst konden deelnemers live vragen stellen en kregen ze antwoord van medewerkers van LTO, Accon Avm en Farmel.
Read more

19.04.2016 - We moeten de problemen nú aanpakken

Een voortrekkersrol heeft Rabobank-directeur Ruud Huirne in twee toonzettende veehouderijcommissies. ''We moeten de problemen nú aanpakken.''
Read more

12.04.2016 - Fors meer mengvoer rundvee

De groei in het aantal melkkoeien in 2015 als gevolg van de afschaffing van het melkquotum heeft ook de mengvoederbranche geen windeieren gelegd. De afzet van varkensvoer daalde licht, terwijl de afzet van pluimveevoer stabiel bleef.
Read more

12.04.2016 - LTO: opkoop rechten voorbarig

De opbloeiende handel in varkensrechten en fosfaatrechten voor melkvee is 'voorbarig', stelt voorzitter Kees Romijn van de LTO-vakgroep Melkveehouderij.
Read more

12.04.2016 - Het fosfaatrechten-prijzencircus vliegt uit de bocht

De inkt van de fosfaatbrief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) is nog maar amper droog of de handelaren schreeuwen van de daken dat de eerste rechten al zijn verkocht, merkt adviseur Gerard Willems van ZLTO: 'Het prijzencircus is begonnen.'
Read more

11.04.2016 - Melkveehouders kijken alweer vooruit

Terwijl de gevolgen van de fosfaatrechten voor de individuele ondernemer groot kunnen zijn, kijken veel melkveehouders alweer vooruit. Dat bleek deze week ook tijdens de eerste bijeenkomsten van ZLTO over dit onderwerp. Volgende week starten die van LLTB.
Read more

08.04.2016 - Redelijk draagvlak voor fosfaatrecht onder Nederlandse melkveehouders

Er lijkt onder de Nederlandse melkveehouders een redelijk draagvlak te bestaan voor de invoering van fosfaatrechten. Net iets meer dan de helft staat niet uitgesproken negatief tegenover de komst van de fosfaatrechten. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant onder ruim 1.300 melkveehouders.
Read more

08.04.2016 - Fors meer kosten als derogatie wegvalt

Geen derogatie vanaf 2018? Dan stijgen de mestafzetkosten met € 116 miljoen en kan 20 procent minder vee gehouden worden. Dat becijferde LEI Wageningen UR.
Read more

31.03.2016 - Nieuwe stallen staan straks halfleeg

Na afschaffing van het melkquotum, vorig jaar april, investeerden veel boeren in een grotere of nieuwe stal voor extra melkkoeien. Nu blijkt echter dat de melkveesector te veel mest produceert. Dat betekent dat de melkveestapel moet inkrimpen en de stallen straks halfleeg staan.
Read more

23.03.2016 - VVD: Komst fosfaatrecht is nodig

„Een moeilijke keuze, die kan rekenen op onze steun. Het is goed dat er nu duidelijkheid is.” Dat zegt VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders in een reactie op de brief die staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer over de invulling van fosfaatrechten.
Read more

22.03.2016 - Het areaal reguliere pacht krimpt

Het areaal geliberaliseerde pacht, waar geen prijstoets geldt, is in 2015 met 30 procent gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS.
Read more

22.03.2016 - Subsidieregeling voor jonge landbouwers

Voor de Jonge Landbouwersregeling kan tot 15 april 2016 subsidie worden aangevraagd.
Read more

21.03.2016 - SNM en NMV stapten uit onderhandelingen fosfaat

Stichting Natuur en Milieu (SNM) stapte donderdag op uit het overleg met de regiegroep en staatssecretaris Van Dam over fosfaatrechten. De Nederlandse melkveehoudersvakbond NMV was helemaal niet bij het overleg aanwezig.
Read more

18.03.2016 - KringloopWijzer roept nog vele vragen op onder melkveehouders

Het werken met de KringloopWijzer is voor veel melkveehouders nog geen gemeengoed.
Read more

17.03.2016 - Samenvoeging Wet natuurbescherming

De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet worden samengevoegd in de nieuwe Wet natuurbescherming.
Read more

16.03.2016 - Fosfaatrecht hakt erin op melkveebedrijf

Door fosfaatrechten moet de melkveestapel mogelijk 160.000 koeien krimpen.
Read more

15.03.2016 - CDA: Invoering fosfaatrecht gaat pijn doen

De invoering van fosfaatrechten gaat pijn doen op familiebedrijven in de melkveehouderij. Dat verwacht CDA-woordvoerder Landbouw Jaco Geurts.
Read more

15.03.2016 - LTO: Fosfaatplan treft gemiddeld bedrijf het hardst

Iedere melkveehouder voelt zich benadeeld, maar de gemiddelde veehouder zal het meest geraakt worden in het voorgestelde fosfaatrechtenstelsel. Zo stelt melkveehouderijvoorman Kees Romijn van LTO Nederland.
Read more

14.03.2016 - SGP stemt tegen huidige voorstel fosfaatrechten

De SGP is erg kritisch over het plan van fosfaatrechten zoals staatssecretaris Van Dam het voorstelt. Volgens de partij zullen melkveehouders de dupe worden van dit plan doordat iedereen, of ze nu gegroeid zijn of niet, voor een deel fosfaatrechten moet inleveren.
Read more

14.03.2016 - Fosfaatrechten: de tien belangrijkste punten

Staatssecretaris Van Dam verschafte gisteren meer duidelijkheid over het fosfaatrechtenstelsel.
Read more

11.03.2016 - Wiegersma: laatste overleg show voor de bühne

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) was donderdag niet aanwezig bij het laatste overleg tussen staatssecretaris Van Dam en de regiegroep fosfaatrechten. „Wij hadden ons punt al gemaakt in eerdere overleggen. Dit laatste overleg ging nergens meer om en was een show voor de bühne”, aldus voorzitter Harm Wiegersma.
Read more

10.03.2016 - Grondig: grote winst voor grondgebonden boeren

Grondgebonden bedrijven worden in het fosfaatrechtenstelsel niet generiek gekort. Dat is volgens Diana Saaman, voorzitter van het Netwerk Grondig, een grote winst.
Read more

09.03.2016 - Voorstel BLHB legt liberale pacht aan banden

De BLHB, de Bond van Landpachters, komt met een nieuw voorstel over pachtwetgeving. Ze wil dat de regering met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de prijzen van geliberaliseerde pacht aan banden legt. ''Dit is de oplossing voor de problematiek van kortlopende pachtovereenkomsten'', stelt voorzitter Piet van der Eijk.
Read more

09.03.2016 - Fosfaatrecht gaat in 2017 van kracht

Donderdag 3 maart 2016 maakte staatssecretaris Van Dam zijn plannen bekend voor het per 1 januari 2017 in te voeren stelsel van fosfaatrechten.
Read more

09.03.2016 - Het mes gaat in de melkveestapel

De melkveestapel moet kleiner. Dat is de belangrijkste conclusie uit het plan van staatssecretaris Martijn van Dam voor invoering van fosfaatrechten.
Read more

09.03.2016 - Het actualiseren van modellen is een prioriteit

Het agrarisch recht is een bijzondere tak van sport. Van notarissen in het buitengebied wordt daarom verwacht dat ze niet alleen affiniteit hebben met de agrarische praktijk, maar ook op de hoogte zijn van de laatste relevante juridische ontwikkelingen. De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) steunt haar leden hierin door ze onder meer te voorzien van nieuwe en geactualiseerde modellen.
Read more

09.03.2016 - Opeens weet je het: je wordt bioboer

Honderden Nederlandse melkveehouders willen maar wat graag overstappen naar de productie van biologische melk. Biologische zuivel is niet aan te slepen. Dat tekort levert aantrekkelijke prijzen op, terwijl de prijs voor gewone melk juist keldert. Maar bioboer word je niet van de ene op de andere dag.
Read more

08.03.2016 - Duidelijkheid over invulling van het fosfaatrechtenstelsel

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft met de melkvee- en zuivelsector overeenstemming bereikt over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel. De gemaakte afspraken moeten ertoe leiden dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat – als bestanddeel van mest – weer onder het Europese maximum komt, en blijft. Het fosfaatrechtenstelsel gaat op 1 januari 2017 in.
Read more

08.03.2016 - Fosfaatrechten zijn een historische fout

Hoe heeft het zo ver kunnen komen met de fosfaatrechten? Als aanleiding wordt genoemd het beteugelen van de groei in de melkveehouderij.
Read more

08.03.2016 - Fosfaatrechten zijn productiebeperkend voor de melkveesector

Fosfaatrechten zijn productiebeperkend voor de melkveesector en zetten de Nederlandse concurrentiepositie onder druk. Toch zouden melkveehouders een voorbeeld kunnen nemen aan varkenshouders door efficiënter te voeren en zo beter op hun fosfaatproductie te sturen.
Read more

07.03.2016 - Meningsverschillen over de fiscale afwikkeling van de handel in betalingsrechten

De Belastingdienst en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) zijn het niet eens over de manier waarop de betalingsrechten uit het GLB moeten worden verwerkt in de administratie van agrarische ondernemers. De VLB wil dat de waardevermindering sneller verloopt.
Read more

07.03.2016 - Stroperige wet remt de verkoop van boerderijen

De verkoop van agrarische gebouwen en bedrijfswoningen komt nog moeilijk op gang. Obstakels zijn de langdurige procedures, moeizame financiering en de Wet plattelandswoningen.
Read more

04.03.2016 - Fosfaatrechten, eindelijk kan de handel beginnen

Na acht maanden weet de melkveehouderij eindelijk hoe de fosfaatrechten ingevuld gaan worden. Een ingrijpend, maar noodzakelijk compromis noemen de belangenbehartigers in de sector het. Natuur en Milieu is er minder blij mee.
Read more

04.03.2016 - Melkveestapel moet met 4 tot 8% krimpen

De melkveestapel wordt generiek gekort met 4 tot 8%, afhankelijk van de omgang van de veestapel op 1 juli 2017. De inkrimping van de melkveestapel moet per 1 januari 2018 plaatsvinden. Melkveehouders krijgen per 2017 fosfaatrechten, die verhandelbaar worden. De peildatum hierbij is 2 juli 2015.
Read more

04.03.2016 - De onrust onder melkveehouders groeit

De voortdurende onzekerheid over fosfaatrechten legt melkveehouders lam. Dat zeggen de LTO-voorzitters. Deze week overlegt staatssecretaris Van Dam opnieuw met de sectorpartijen over de fosfaatrechten.
Read more

04.03.2016 - Gemiddelde melkveebedrijf moet steuntje in de rug krijgen door fosfaatrechtenstelsel

Via het fosfaatrechtenstelsel moet volgens staatssecretaris Van Dam het 'gemiddelde' melkveebedrijf een steuntje in de rug krijgen.
Read more

03.03.2016 - Zo ziet het fosfaatrechtenstelsel er vanaf 2017 uit

Het fosfaatrechtenstelsel voor de Nederlandse melkveehouderij gaat per 1 januari 2017 in. Bij de handel in fosfaatrechten komt bij elke transactie 10 procent van de overgedragen rechten te vervallen. Het uiteindelijke afroompercentage - die op 1 juli 2017 wordt vastgesteld - komt op bedrijfsniveau gemiddeld op 4 tot maximaal 8 procent te liggen. Grondgebonden bedrijven worden zo veel als mogelijk ontzien.
Read more

02.03.2016 - Het aantal verkopen van agrarisch vastgoed stagneert

Het aantal verkopen van agrarisch vastgoed stagneert, ondanks de vraag. Vorig jaar zijn er minder melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verkocht dan in 2014. Dit blijkt uit de jaarcijfers 2015 van Makelaarsvereniging NVM, vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed.
Read more

01.03.2016 - Fosfaatrechten, waar blijven ze?

Wanneer komt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) met zijn voorstel voor fosfaatrechten in de melkveehouderij? Half februari was beloofd, maar dat lukte niet. Wat is er aan de hand?
Read more

Share