Voorstel BLHB legt liberale pacht aan banden

De BLHB, de Bond van Landpachters, komt met een nieuw voorstel over pachtwetgeving. Ze wil dat de regering met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de prijzen van geliberaliseerde pacht aan banden legt. ''Dit is de oplossing voor de problematiek van kortlopende pachtovereenkomsten'', stelt voorzitter Piet van der Eijk. Lees hier het hele artikel uit Vee & Gewas van 27 februari 2016.

Share