Volgens Rechtbank was bij de verkrijging al sprake van een agrarische onderneming

X heeft in februari 2012 een perceel weiland in erfpacht verkregen. Hierbij is een beroep gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15.1.q WBR maar volgens de inspecteur geldt de vrijstelling niet omdat X ten tijde van de verkrijging nog geen onderneming exploiteerde. X staat pas sinds 2014 ingeschreven in het handelsregister terwijl X in de aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2012 geen winst of verlies heeft vermeld. Lees hier het hele voorbeeld.

Share