Volgens Rechtbank viel lease van melkquotum ook onder meerwaardeclausule

X heeft van zijn vader grond en melkquotum verkregen. Hierbij is een meerwaardeclausule overeengekomen als X deze binnen een bepaalde termijn overdraagt. Volgens de betreffende notariële akte wordt hier onder 'overdracht' verstaan: “de levering in eigendom, alsmede de uitgifte in erfpacht, opstal en vruchtgebruik, alsmede elke obligatoire overeenkomst, welke de strekking heeft een ander de economische eigendom te verschaffen [...].”

Onlangs heeft een Rechtbank geoordeeld dat ook lease van melkquotum hier valt onder 'overdracht' ook al heeft dit een tijdelijk karakter. De Rechtbank overweegt daarbij onder meer dat de meerwaardeclausule spreekt van “van de waarde van [...] of van de verkoopprijs van [...]” waaruit volgt dat ook andere vormen van overdracht zijn beoogd, anders dan alleen verkoop. Daarbij komt dat de “overeenkomst overdracht melkreferentie” die X had gesloten, is gekwalificeerd als pacht. Volgens de Rechtbank heeft pacht de bedoeling om economische eigendom te verschaffen voor de duur van de overeenkomst. Pacht van grond en melkquotum hangen nauw samen; de pacht van het melkquotum heeft in economische zin een waarde.
Rb. Overijssel 10 september 2014, nr C/08/152051 / HA ZA 14-83 (RBOVE:2014:7083)
Bron: Notamail 17 februari SDU

Share