Veehouders aan de slag met de Kringloopwijzer

Veehouders aan de slag met de Kringloopwijzer. Dit jaar moeten alle melkveehouders verplicht aan de slag met Kringloopwijzer. Er gaan geluiden op om ook akkerbouwers deel te laten nemen.

Share