Van wie zijn de fosfaatrechten?

Fosfaatrechten zijn verhandelbaar en zijn dus vermogensrechten. Ze worden toegekend aan de melkveehouder. In de praktijk is de vraag gerezen aan wie de fosfaatrechten toekomen bij het einde van een pachtovereenkomst. Kan een verpachter daar aanspraak op maken? Lees hier het hele artikel uit De Landeigenaar uitgave maart 2018.

Share