Stoppersregeling: 276 per kalf en 636 per pink

Deelnemers aan de stoppersregeling krijgen niet alleen een premie voor melkkoeien, maar ook voor jongvee. De premiebedragen zijn 1.200 per koe, 276 per kalf en 636 per pink. Per koe kunnen 0,44 kalveren en 0,36 pinken worden aangemeld voor de regeling. Lees hier het hele artikel uit Boerderij van 10 februari 2017.

Share