Stivas en Kadaster partners

Stivas en het Kadaster gaan nauw samenwerken bij projecten voor het agrarische structuurverbetering. Beide organisaties tekenen hiervoor deze maand een samenwerkingsovereenkomst.

Share