Stichting Netwerk Boerenkans Achterhoek | interview Ans Post

Boeren die met hun bedrijf om welke reden dan ook in nood verkeren, komen daar lang niet altijd mee naar buiten. ''De drempel om te praten over problemen is voor veel agrarische ondernemers te hoog'', stelt Ans Post, voorzitter van de stichting Netwerk Boerenkans Achterhoek. ''Om die reden willen wij erfbetreders mobiliseren om signalen op te pakken en deze binnen ons netwerk terug te koppelen. Zodat boeren sneller de hulp krijgen die ze nodig hebben.'' Lees hier het hele artikel uit Rabobank magazine Samenspraak, uitgave december 2016.

Share