SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving

De SGP kijkt met gemengde gevoelens naar het nieuwe regeerakkoord. Volgens de partij is de toonzetting voor landbouwbedrijven positief maar is het onduidelijk wat de nieuwe coalitie wil met de veehouderij en het mestbeleid. Lees hier het hele artikel op de website van Melkvee van 11 oktober 2017.

Share