Schouten neemt regie in pachtbeleid, wil kortlopende pacht ontmoedigen

Het is pachters en verpachters de afgelopen vijf jaar niet gelukt om een akkoord te bereiken over een nieuw pachtstelsel. Daarom zal minister Schouten de herziening van het stelsel zelf ter hand nemen. „Het is in het belang van zowel de pachter als de verpachter dat er snel duidelijkheid komt.” Lees hier het hele artikel op de website van Melkvee van 23 maart 2019.

Share