Samenvoeging Wet natuurbescherming

De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet worden samengevoegd in de nieuwe Wet natuurbescherming. Lees hier het hele artikel uit Nieuwe Oogst van 12 maart 2016.  

Share