Romijn: weidegang-ommezwaai Kamer teleurstellend

De Tweede Kamer heeft gisteren alsnog ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren om weidegang wettelijk te verplichten. Op 14 februari werd de motie van Esther Ouwehand nog verworpen door de Kamer. LTO-vakgroepvoorzitter Kees Romijn noemt het teleurstellend dat de Kamer binnen 9 dagen zo'n ommezwaai maakt. Lees hier het hele artikel uit Melkvee van 24 februari 2017.

Share