Reguliere pacht kalft verder af

Voldoet de pachtwet nog wel in de praktijk? LTO vindt het verbeteren van de landbouwstructuur essentieel voor de continuïteit van de landbouw en het vernieuwen van de pachtwet is noodzakelijk om dit te ondersteunen. Maar ook het aanpassen van de Gecombineerde opgave om grond delen te bevorderen is gewenst. Lees hier het hele artikel uit Nieuwe Oogst van 5 mei 2018.

Share