Pachter niet verplicht tot overdracht betalingsrechten

Het is sedert 2010 vaste rechtspraak dat de pachter geen verplichting heeft om bij het einde van de pachtovereenkomst toeslagrechten aan de verpachter over te dragen. Toeslagrechten worden gezien als een voortzetting van het stelsel van rechtstreekse inkomenssteun aan de agrarisch ondernemer. Lees hier het hele artikel uit De Landeigenaar uit de editie maart 2019.

Share