Pacht: bedrijfsmatige landbouw

Sinds 2007 is in de wettelijke regeling over pacht (titel 7.5 Burgerlijk Wetboek) opgenomen dat er alleen sprake is van pacht als het gepachte wordt gebruikt voor een bedrijfsmatige exploitatie van een landbouwbedrijf. Lees hier het hele artikel uit De Landeigenaar nummer 4 van december 2016.

Share