Nu actie vereist voor derogatie

Sectorbreed klinkt de roep om snel met ingrepen te komen die ervoor zorgen dat de derogatie voor Nederland behouden blijft. Zuivelsector én overheid moeten daarbij de regie in handen nemen. Lees hier het hele artikel uit Nieuwe Oogst van 22 oktober 2016.

Share