Nieuw pachtstelsel geen gelopen race

Pachters en verpachters zijn het eens over nieuwe pachtvormen. Dat geldt niet voor het overgangsrecht; een hele kluif voor Dijksma.

Eind juni is door betrokken partijen het Akkoord van Spelderholt getekend. Hiermee is tussen pachters en verpachters overeenstemming bereikt over een nieuw pachtstelsel. Echter, betrokken partijen zijn het nog niet eens over acceptabel overgangsrecht. Dit zal voor Dijksma nog een flinke klus worden gezien het feit pachters en verpachters het op dit punt nog volledig oneens zijn met elkaar.
Bron: Boerderij  - no. 4 (21 oktober 2014)

Share