Nieuw pachtakkoord: LTO voor, NAJK tegen

Belangenorganisaties van pachters en verpachters hebben vrijdag alsnog een akkoord bereikt over de herziening van het pachtrecht. LTO behoort bij de ondertekenaars van het eindakkoord. BLHB (Bond van Landpachters en eigen grondgebruikers) en het NAJK stemden tegen. Lees hier het hele artikel op de website van Melkvee van 22 april 2016.

Share