Evaluatie Pachtregeling

De huidige pachtregeling moet fundamenteel worden herzien.
Dat is de conclusie van de evaluatie van de pachtregelgeving, uitgevoerd door Willem Bruil (Instituut voor Agrarisch Recht). Conclusie: de twee pachtvormen leiden tot tweeslachtigheid en tegengestelde belangen van pachter en verpachter.

Bruil stelt een nieuwe vorm voor waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel pachter als verpachter. Kort gezegd: een geliberaliseerde pacht met twee restricties. De restricties worden gevormd door de bescherming van de pachter, onder andere door een systeem om tot redelijke grondprijzen te komen en stimulering van  duurzaam grondgebruik door een zekerheid van langdurig gebruik.

Het onderzoeksrapport is in maart ingediend bij staatssecretaris Sharon Dijksma. Het is nu afwachten of en hoe de politiek maatregelen gaat nemen.

Klik hier om het rapport in te zien.
Zie ook Boerderij 99 - nr. 32 (6 mei 2014) pag. 10.

Share