Nederland vergroot afstand als koploper grondprijs

Van alle belangrijke zuivellanden, heeft Nederland de hoogste grondprijs. In twee jaar tijd steeg in ons land de prijs voor landbouwgrond naar gemiddeld bijna 60.000 euro per hectare. Lees hier het hele artikel op de website van Melkvee van 6 februari 2019.

Share