LNV schuift met mest en fosfaatplafonds

In 2012 werden het jongvee in de vleesveehouderij, de vleeskoeien en zoogkoeien nog gerekend tot de categorie ‘Overig rundvee’. In 2018 blijken deze groepen opeens overgeheveld te zijn naar het ‘Melkvee’ en delen zij mee in de fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Hierdoor wordt het fosfaatplafond van de melkveehouderij overschreden. Als de mest van deze vleesrunderen niet onder de melkveehouderij was geschoven, dan was de melkveehouderij dit jaar ruim binnen zijn plafond gebleven. Lees hier het hele artikel op de website van V-Focus van 17 november 2018.

Share