Laatste punten GLB eindelijk rond

Afgelopen zomer is in de Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling (COMAGRI) van het Europees Parlement een principeakkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020.
Het landbouwbeleid bestond tot nu toe uit vastgestelde quotaregelingen, maatregelen die ingrepen op de markt toestaan en inkomenssteun die breed werd verdeeld. Nu komen vergroening en marktoriëntatie meer centraal te staan.
 
De EU landbouwministers en het Europees Parlement (EP) sloten een akkoord over onder meer pijlerflexibiliteit, externe convergentie en beperken van toeslagen voor de grootste ontvangers.
 
Het GLB kan op 1 januari 2014 van kracht worden, uitgezonderd het nieuwe stelsel van bedrijfstoeslagen, dat gaat een jaar later in. Het nieuwe GLB heeft een lager budget dat over meer hectares verdeeld moet worden.
 
Bronnen:
Boerderij 99, 1 en 15 oktober 2013
De Landeigenaar, oktober 2013

Share