Impasse in pachtersland

Prijsregulering of niet? Daarover gaapt een kloof tussen pachters en verpachters. Gevolg: voorlopig geen nieuw pachtbeleid, terwijl dat wel nodig is. Lees hier diverse artikelen uit Boerderij nummer 33 van 10 mei 2016.

Share