Herwaardering van landbouwgronden door middel van stelselwijziging: de finale

Op 10 juli 2015 heeft de Hoge raad arrest gewezen in een zaak betreffende de vraag of het is toegestaan om voor landbouwcultuurgronden fiscaal een waarderingsstelsel te voeren waarbij de grond niet op kostprijs wordt gewaardeerd, maar jaarlijks wordt gewaardeerd op de actuele waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming. Klik hier voor het hele artikel uit Land- en Tuinbouw, augustus 2015, nummer 8.

Share