Herverkaveling voor duurzame sector

Een vrijwillige ruilverkaveling van agrarische bedrijven en landbouwgronden kan een oplossing bieden voor het stikstofprobleem en de verduurzaming van de voedselproductie. Lees hier het hele artikel uit ' Nieuwe Oogst'  van 24 december 2019.

Share