Gegevens checken voor betalingsrechten

Voor nieuwe GLB-betalingsrechten komen meer bedrijven in aanmerking dan nu. Boeren kunnen hun eigen gegevens controleren op RVO.nl.

In 2015 start het toeslagensysteem met betalingsrechten volgens het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Er komen nieuwe rechten die bedrijven kunnen aanvragen. Bedrijven die al toeslagrechten hebben en bedrijven die er straks voor in aanmerking komen, hebben inmiddels een brief ontvangen van de RVO. Een correcte registratie van de huidige toeslagrechten is van groot belang. U kunt uw gegevens checken op www.rvo.nl.
Bron: Boerderij - no.6 (4 november 2014)

Share