Geen discussie meer over perceelsgrens

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BTG) moet in één overzichtelijke kaart duidelijk maken hoe perceelsgrenzen in Nederland lopen. Vanaf 2018 moet deze registratie gaan gelden. Dat raakt agrariërs direct. Daarom is LTO Nederland er nauw bij betrokken. Lees hier het hele artikel uit Nieuwe Oogst van 4 februari 2017.

Share