Geen akkoord is beter dan een slecht akkoord

Pachters en verpachters komen niet tot een nieuw pachtakkoord waar beide partijen mee uit de voeten kunnen. Een gesprek met Piet van der Eijk van de Bond van Landpachters. Lees hier het hele artikel uit Boerderij nummer 6  van 8 november 2016.

Share