Fors meer mengvoer rundvee

De groei in het aantal melkkoeien in 2015 als gevolg van de afschaffing van het melkquotum heeft ook de mengvoederbranche geen windeieren gelegd. De afzet van varkensvoer daalde licht, terwijl de afzet van pluimveevoer stabiel bleef. Lees hier het hele artikel uit Nieuwe Oogst van 26 maart 2016.

Share