Familielandgoed onderbrengen in een stichting, een zegen?

Voor veel landgoedeigenaren is het van belang dat het landgoed in de huidige staat bewaard blijft voor de volgende generaties. Men wil zo voorkomen dat het bij overlijden of tijdens leven moet worden verdeeld onder de (beoogde) erfgenamen, of moet worden verkocht. Daarom is het aantrekkelijk om het in te brengen in een rechtspersoon, zoals een NSW-bv of een stichting. Lees hier het hele artikel uit De Landeigenaar uit de editie maart 2019.

Share