Duidelijkheid over invulling van het fosfaatrechtenstelsel

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft met de melkvee- en zuivelsector overeenstemming bereikt over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel. De gemaakte afspraken moeten ertoe leiden dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat – als bestanddeel van mest – weer onder het Europese maximum komt, en blijft. Het fosfaatrechtenstelsel gaat op 1 januari 2017 in. Lees hier het hele nieuwsbericht van Rijksoverheid op 3 maart 2016. Tevens kun je bijgaand aan dit bericht de kamerbrief 'nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee' vinden.

Share