Denk maar niet dat LTO de landbouwtransitie op gang brengt!

Vrijwel iedereen vindt de transitie naar een kringlooplandbouw een goede zaak. Maar in de Tweede Kamer raakten professoren bijna slaags over hoe die transitie moet worden ingezet. Kamerleden luisterden vol verbazing. „Dit is de leukste bijeenkomst die ik hier heb meegemaakt.” Lees hier het hele artikel op de website van Melkvee van 18 april 2019.

Share