Bijdrage landbouw aan klimaatverandering

In de klimaatdiscussie wordt vaak gewezen naar de landbouw. Hoe groot is het aandeel van de landbouw en welke verbeteringen zijn al geboekt?

Share