Bespreekpunten bij overname

Veel agrariërs denken dat een bedrijfsoverdracht zo geregeld is. Maar de praktijk leert dat een traject van bedrijfsovername vaak een lange tijd in beslag neemt. Kwaliteit en goed overwogen beslissingen nemen staan voorop. De specialist bedrijfsopvolging weet welke zaken er bij u aan de orde kunnen zijn. Lees hier het artikel uit Nieuwe Oogst van 21 juli 2018.

Share