Beleidsregel fosfaatrechten jongvee: wat betekent dit voor u?

Na een lange tijd van onzekerheid is er meer duidelijkheid over de positie van vleesvee binnen het stelsel van fosfaatrechten. Lees hier het hele artikel op de website van Countus van 26 juli 2018.

Share