Bedrijfsopvolging in de landbouw

Terwijl het aantal land- en tuinbouwbedrijven blijft dalen, is de belangstelling om het bedrijfshoofd op te volgen recentelijk weer gestegen. Dat heeft vermoedelijk niet alleen te maken met de betere bedrijfsresultaten in de landbouw, maar ook met de slechtere arbeidsmarkt buiten de landbouw. Het daadwerkelijk overnemen van een agrarisch bedrijf is echter niet eenvoudig. In de grondgebonden sectoren speelt de familie veelal een belangrijke rol als kapitaalverstrekker.
 
Door prijsstijgingen is de waarde van de grond in de loop van de jaren toegenomen. Dat werkt positief uit op het eigen vermogen en op de solvabiliteit van de bedrijven. Het aandeel van familieleningen in het vreemd vermogen is in de grondgebonden sectoren duidelijk hoger dan gemiddeld. De rentevergoeding voor familieleningen is meestal lager dan voor langlopende (bank)leningen.
 
Bron: De Landeigenaar , oktober 2013

Share