Areaal reguliere pacht met 5% gedaald in 2017

Er is al jaren een verschuiving in het areaal pacht van regulier naar geliberaliseerd. Ook vorig jaar zette die trend door. Lees hier het hele artikel uit Boerderij nummer 26 van 27 maart 2018.

Share