Aanvullen van opzeggingsgronden bij pacht

Voor de opzegging van een pachtovereenkomst gelden specifieke vormvoorschriften. Deze voorschriften betreffen niet alleen de wijze en de termijn waarop de opzegging moet plaatsvinden, maar ook de inhoud daarvan.
 
De vraag of, en in hoeverre de verpachter de gronden voor opzegging tijdens een procedure nog mag wijzigen of aanvullen, is onlangs door de Hoge Raad beantwoord in zijn arrest van 21 juni 2013.
 
Dit arrest van de Hoge Raad onderstreept het belang van een goed gemotiveerde opzegging. De verpachter die tot opzegging wenst over te gaan, dient de gronden daarvoor nauwkeurig te beschrijven en ook van enige toelichting te voorzien.
 
 
Bron: De Landeigenaar , oktober 2013

Share