15 procent boeren valt onder definitie kringlooplandbouw

De verschillende soorten kringloopbedrijven zijn op verzoek van het ministerie van LNV in kaart gebracht door onderzoeker en eigenaar van Boerenverstand Frank Verhoeven en directeur Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Lees hier het hele artikel op de website van Nieuwe Oogst van 10 mei 2019.

Share