Het maatschapsaandeel van langstlevende zou gesteld moeten worden op liquidatiewaarde

Het maatschapsaandeel van de langstlevende persoon zou gesteld moeten worden op de liquidatiewaarde. Lees hier het voorbeeld.

Share