De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

VASN; De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

Welkom op de website van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)

De VASN is de specialistenvereniging van agri-notarissen. Zij zijn ambassadeur en adviseur met passie voor de sector. In nauwe verbondenheid met de sector en als duurzame en evenwichtige gesprekspartner draagt de agri-notaris maximaal bij aan de continuïteit en zekerheid voor agrarische ondernemers en hun gezin. De VASN faciliteert de agri-notarissen bij het uitoefenen van hun vak, gericht op het creëren van een florerende agrarische sector.

Share

Laatste Nieuws

Wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
15.01.2020
De Natuurschoonwet 1928 is naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer geėvalueerd. In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de Natuurschoonwet 1328 van groot belang is voor de instandhouding van natuurschoon op landgoederen.  Lees meer
Jonge boer gebaat bij duurzaamheid
14.01.2020
Het was hectisch in 2019 voor jonge boeren. Samen met hun oudere vakgenoten voerden ze stevig actie voor een betere toekomst. Met name jonge agrariėrs krijgen veel op hun bord. Van ingewikkelde bedrijfsoverdracht en regelgeving tot het verwijt radicaal en klimaatontkennend te zijn.  Lees meer
Boeren en Rabobank vechten over komst fosfaatwet
14.01.2020
Heeft de Rabobank gefaald in het verschaffen van belangrijke informatie aan melkveehouders? 'Ja, de bank verzweeg de komende fosfaatwetgeving en verzaakte daarmee haar zorgplicht', menen tien melkveehouders. 'Ondernemers worden geacht zelf afdoende over hun belangen te kunnen waken', stelt de bank.  Lees meer
Alleen fosfaatrechtengegevens komen openbaar
14.01.2020
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat binnenkort alle fosfaatrechtengegevens van melkveehouders openbaar maken. Boeren op het melkveehoudersforum Prikkebord reageren boos op het feit dat hun gegevens ‘op straat’ komen te liggen. Er werd gesuggereerd dat adresgegevens, bedrijfsgegevens en zelfs het bankrekeningnummer zouden worden vrijgegeven. Maar de RVO ontkent dat.  Lees meer
Achter elke stopper zit een gezicht
08.01.2020
Achter elke stopper zit een gezicht. Huub van Brabant is een van de meer dan duizend veehouders die gebruikmaken van de stoppersregeling voor varkens- en pluimbedrijven. Voor 1 januari 2020 moesten ze stoppen.   Lees meer