De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

VASN; De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

Welkom op de website van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)

De VASN is de specialistenvereniging van agri-notarissen. Zij zijn ambassadeur en adviseur met passie voor de sector. In nauwe verbondenheid met de sector en als duurzame en evenwichtige gesprekspartner draagt de agri-notaris maximaal bij aan de continuïteit en zekerheid voor agrarische ondernemers en hun gezin. De VASN faciliteert de agri-notarissen bij het uitoefenen van hun vak, gericht op het creëren van een florerende agrarische sector.

Share

Laatste Nieuws

Definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)
14.10.2019
Op 10 oktober 2019 heeft minister Schouten de definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen met toelichting aan de Tweede Kamer gezonden. De publicatie in de Staatscourant heeft op 11 oktober 2019 plaatsgevonden. De regeling zal op 25 november 2019 worden opgesteld voor een periode van ruim zeven weken tot 15 januari 2020.  Read more
Helft fosfaatrechten naar verpachter bij einde pacht
26.09.2019
Bij beŽindiging pacht heeft een verpachter recht op de helft van de fosfaatrechten van de pachter. Dat heeft de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloten.  Read more
Remkes wil sanering verouderde stallen
26.09.2019
Verouderde stalsystemen bij stikstofgevoelige natuurgebieden moeten snel in kaart worden gebracht. Op basis van die informatie kan er gericht door de overheid worden aangekocht of gesaneerd. Dat is een van de aanbevelingen van commissie-Remkes.   Read more
PAS remt ruilverkaveling Staphorst
20.09.2019
De grootste kavelruil van Nederland, de Landinrichting Staphorst, is met zeker een jaar uitgesteld. De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gooit roet in het eten.  Read more
Stikstof trekt veehouderij in politiek bal
19.09.2019
De knuppel die D66 vorige week in het hoenderhok van de veehouderij gooide, is woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer door verschillende politieke partijen opgepakt. De stikstofuitspraak van de Raad van State dwingt de politiek tot het maken van keuzes, zo luidt de teneur.  Read more