Wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

De Natuurschoonwet 1928 is naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer geëvalueerd. In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de Natuurschoonwet 1328 van groot belang is voor de instandhouding van natuurschoon op landgoederen. Lees hier het hele artikel van de hand van VASN-lid Chantal Kolk uit het Land- en Tuinbouwbulletin van december 2019.

Share