De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

VASN; De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

Welkom op de website van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)

De VASN is de specialistenvereniging van agri-notarissen. Zij zijn ambassadeur en adviseur met passie voor de sector. In nauwe verbondenheid met de sector en als duurzame en evenwichtige gesprekspartner draagt de agri-notaris maximaal bij aan de continuïteit en zekerheid voor agrarische ondernemers en hun gezin. De VASN faciliteert de agri-notarissen bij het uitoefenen van hun vak, gericht op het creëren van een florerende agrarische sector.

Share

Laatste Nieuws

Romijn: weidegang-ommezwaai Kamer teleurstellend
27.02.2017
De Tweede Kamer heeft gisteren alsnog ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren om weidegang wettelijk te verplichten. Op 14 februari werd de motie van Esther Ouwehand nog verworpen door de Kamer. LTO-vakgroepvoorzitter Kees Romijn noemt het teleurstellend dat de Kamer binnen 9 dagen zo'n ommezwaai maakt.  Lees meer
Pachtgevecht om fosfaatrecht
17.02.2017
Grondbezitters dreigen met een golf aan rechtszaken als melkveehouders die stoppen niet een deel van hun fosfaatrechten afstaan aan hun verpachters.  Lees meer
Stoppersregeling: € 276 per kalf en € 636 per pink
13.02.2017
Deelnemers aan de stoppersregeling krijgen niet alleen een premie voor melkkoeien, maar ook voor jongvee. De premiebedragen zijn € 1.200 per koe, € 276 per kalf en € 636 per pink. Per koe kunnen 0,44 kalveren en 0,36 pinken worden aangemeld voor de regeling.   Lees meer
Geen discussie meer over perceelsgrens
10.02.2017
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BTG) moet in één overzichtelijke kaart duidelijk maken hoe perceelsgrenzen in Nederland lopen. Vanaf 2018 moet deze registratie gaan gelden. Dat raakt agrariërs direct. Daarom is LTO Nederland er nauw bij betrokken.   Lees meer
Verpachters willen afspraken rond fosfaatrechten
10.02.2017
Goede afspraken zijn nodig rond het eigendomsrecht van fosfaatrechten, vindt Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Als een pachter deelneemt aan de stoppersregeling, blijft er een melkveebedrijf over zonder fosfaatrechten. Dat bemoeilijkt een nieuwe pacht.  Lees meer