De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

VASN; De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

Welkom op de website van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)

De VASN is de specialistenvereniging van agri-notarissen. Zij zijn ambassadeur en adviseur met passie voor de sector. In nauwe verbondenheid met de sector en als duurzame en evenwichtige gesprekspartner draagt de agri-notaris maximaal bij aan de continuïteit en zekerheid voor agrarische ondernemers en hun gezin. De VASN faciliteert de agri-notarissen bij het uitoefenen van hun vak, gericht op het creëren van een florerende agrarische sector.

Share

Laatste Nieuws

De transitie van fosfaatreductie naar fosfaatrechten staat voor de deur
02.01.2018
Over enkele dagen eindigt de werking van de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Met de uitvoering en de resultaten van de Regeling is de weg vrij gemaakt voor de invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Alles is er op gericht om per 1 januari 2018 - via wijziging van de Meststoffenwet - voor melkvee- en melkveeopfokbedrijven fosfaatrechten in te voeren. Hoe gaat dit in zijn werk?  Lire la suite
Mooi instrument, maar niet meer van deze tijd
18.12.2017
De landinrichtingscommissie Rijssen sloot vorige week haar werkzaamheden voor de deelgebieden Rectum, Notter-Zuna en Rijssen-West officieel af. Een historische gebeurtenis. Want het was het laatste landinrichtingsproject in Nederland onder de Landinrichtingswet.   Lire la suite
Overname betekent veel praten
15.12.2017
Bij agrarische bedrijfsovernames gaat het om familiekapitaaloverdracht tegen een veel lagere waarde dan de marktwaarde. Dat vraagt aandacht.  Lire la suite
Kavelruil meer extern financieren
14.12.2017
GELDERLAND - Stevig, de Gelderse stichting voor kavelruil, is op zoek naar een nieuw verdienmodel. Tegenvallers uit het verleden en veranderde omstandigheden maken het volgens het bestuur noodzakelijk dat aanvullende inkomstenbronnen moeten worden gevonden.  Lire la suite
Grondwaarde van zonnepark bepaalt rendement
14.12.2017
Er zijn diverse manieren om een zonnepark te exploiteren. De keus om een zonnepark aan te leggen op landbouwgrond kan grote fiscale consequenties hebben. Het is essentieel om die gevolgen vooraf in beeld te brengen en zo nodig afspraken te maken met betrokkenen, zoals familie en de Belastingdienst.  Lire la suite