De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

VASN; De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

Welkom op de website van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)

De VASN is een vereniging waar notarissen, kandidaat-notarissen en hun medewerkers lid van kunnen worden. Leden van de VASN (het kantoor mag zich agri-notaris noemen) hebben allen een specialisatie opleiding moeten volgen om lid te kunnen worden van de vereniging. Ook zijn de leden verplicht om zich jaarlijks bij te scholen en voorziet de VASN hen van informatie over de juridisch agrarische actualiteit. Zodoende waarborgt de vereniging een bepaalde mate van deskundigheid van de leden op juridisch, agrarisch gebied.

Op deze website is enerzijds informatie opgenomen voor agrariërs over veel voorkomende onderwerpen, anderzijds kunnen notariële beroepsbeoefenaars informatie vinden over het lidmaatschap van de vereniging.

Via de landkaart rechts op deze pagina kunt u een agri-notaris bij u in de buurt opzoeken.

Leden van de vereniging kunnen inloggen en informatie op het besloten gedeelte van de website inzien.

Share

Laatste Nieuws

Obligatoire rechten niet vervallen door titelzuiverende werking van ruilverkaveling
29.06.2016
V heeft in 2001 een perceel grond overgedragen aan K. In de betreffende leveringsakte is onder meer een vergoedingsregeling inclusief kettingbeding en boeteclausule ten gunste van V opgenomen voor het geval in de toekomst specie wordt gewonnen uit het perceel. Thans stelt V voor de Rechtbank dat K de boete is verschuldigd omdat K het perceel heeft overgedragen aan een derde zonder in de leveringsakte het speciebeding en kettingbeding op te nemen. Als verweer voert K onder meer aan dat het perceel in 2006 is betrokken bij een ruilverkaveling zodat door de titelzuiverende werking het kettingbeding is vervallen.  Read more
Melkveehouders ontvangen dit najaar overzicht fosfaatrechten
13.06.2016
Dit najaar ontvangen alle melkveehouders van RVO.nl een overzicht met het aantal toegekende fosfaatrechten. Het wetsvoorstel fosfaatrechten ligt voor advies bij de Raad van State. Na het zomerreces wordt het behandeld door de Tweede Kamer, tegelijk met het wetsvoorstel Grondgebonden groei.   Read more
Vrij ondernemerschap van boeren wankelt
13.06.2016
Duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid. Het woord valt geregeld tijdens het vraaggesprek met Jan Jacob van Dijk, Gelders provinciebestuurder en verantwoordelijk voor vitaal platteland (natuur, landbouw), recreatie en toerisme en energietransitie. Boeren zijn nodig om aan de Europese duurzaamheidsdoelen in 2020 te voldoen, meent Van Dijk. Een nieuw Gelders duurzaam landbouwbeleid - het Plussenbeleid - ligt daarom ter goedkeuring bij de Gelderse Staten. Als het aan Van Dijk ligt, gaat per 2017 het nieuwe veehouderijbeleid in.   Read more
Boer moet meer doen voor subsidie
07.06.2016
Staatssecretaris Martijn van Dam wil het Europees landbouwbeleid meer richten op innovatie en maatschappelijke diensten.  Read more
Grond kwijt zonder het te weten
06.06.2016
Grondeigenaren moeten na invoering van de Omgevingswet in 2018 op hun hoede zijn. De grond kan dan zonder rechterlijke toetsing onteigend worden als niet op tijd bezwaar is gemaakt.  Read more