De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

VASN; De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

Welkom op de website van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)

De VASN is de specialistenvereniging van agri-notarissen. Zij zijn ambassadeur en adviseur met passie voor de sector. In nauwe verbondenheid met de sector en als duurzame en evenwichtige gesprekspartner draagt de agri-notaris maximaal bij aan de continuïteit en zekerheid voor agrarische ondernemers en hun gezin. De VASN faciliteert de agri-notarissen bij het uitoefenen van hun vak, gericht op het creëren van een florerende agrarische sector.

Share

Laatste Nieuws

Vertrouwen is terug
12.10.2017
Na slechte jaren staan veehouders er beter voor. Toch kunnen ze niet altijd vooruit. Fosfaatrechten en Brabants beleid staan investeringen in de weg.  Read more
SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving
12.10.2017
De SGP kijkt met gemengde gevoelens naar het nieuwe regeerakkoord. Volgens de partij is de toonzetting voor landbouwbedrijven positief maar is het onduidelijk wat de nieuwe coalitie wil met de veehouderij en het mestbeleid.  Read more
Rutte-III: sector moet zelf zorgen voor koeien in de wei
11.10.2017
Onder kabinet Rutte-III komt er geen verplichte weidegang. De sector is er zelf verantwoordelijk voor dat het doel, 80 procent weidegang in 2020, wordt gehaald.  Read more
Boer moet forse bijdrage leveren aan klimaatdoel Rutte III
11.10.2017
Boeren en tuinders krijgen de komende jaren een forse opgave voor beter landgebruik en minder methaanuitstoot. Zo moeten ze volgens het regeerakkoord van Rutte 3 hun bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.  Read more
Reductie buiten werking
04.09.2017
In twee uitspraken heeft de rechter de fosfaatreductieregeling voor nog eens ongeveer vierhonderd melkveehouders buiten werking gesteld, als zij aan de lichte toets voldoen. Ook andere boeren kunnen hiermee kijken of zij van de regeling kunnen worden uitgezonderd. In ieder geval tot het hoger beroep in september.  Read more