De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

VASN; De notaris met kennis van en gevoel voor agrarische zaken

Welkom op de website van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)

De VASN is de specialistenvereniging van agri-notarissen. Zij zijn ambassadeur en adviseur met passie voor de sector. In nauwe verbondenheid met de sector en als duurzame en evenwichtige gesprekspartner draagt de agri-notaris maximaal bij aan de continuïteit en zekerheid voor agrarische ondernemers en hun gezin. De VASN faciliteert de agri-notarissen bij het uitoefenen van hun vak, gericht op het creëren van een florerende agrarische sector.

Share

Laatste Nieuws

Kamerbrief fosfaatdossier gepubliceerd
17.09.2018
De Nederlandse melkveehouderij balanceert nog steeds op het randje, wat betreft de ruimte die het nationale fosfaat-en stikstofplafond bieden. Maar een nieuwe generieke korting komt er niet, zegt minister Schouten stellig. Vijftig procent van de bijna 6800 bezwaarschriften tegen de fosfaatbeschikkingen zijn afgehandeld.  Read more
Procedures en bezwaren verstikken de boer en LNV
14.09.2018
Het aantal juridische procedures over fosfaatrechten lijkt alleen maar te groeien. Het vergt veel inspanning van boeren en LNV.  Read more
Brede steun voor Schouten bij aanpak prijsvorming
13.09.2018
De Tweede Kamer steunt landbouwminister Carola Schouten in haar aanpak van oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. In een Kamerdebat over het EU-voorstel voor het verbeteren van de positie van boeren en tuinders, kreeg de bewindsvrouw veel bijval.  Read more
Hoofdpunten landbouwvisie per sector
11.09.2018
Landbouwminister Carola Schouten zet in haar zaterdag gepresenteerde visie op de landbouw vol in op kringlooplandbouw. Maar wat betekent dat voor de diverse sectoren? Nieuwe Oogst selecteerde de hoofdpunten uit de landbouwvisie.  Read more
Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden
11.09.2018
De land- en tuinbouw en visserij in Nederland weten zich steeds te vernieuwen. Ons land is op dit gebied toonaangevend in de wereld. Ik ben getroffen door de vele talenten en ideeŽn en door die bijzondere kracht om te vernieuwen. Daar is ook internationaal veel bewondering voor.   Read more